28 januari 2018

LOKET BE VERHUIST PER 1 FEBRUARI A.S NAAR TORENTJESHOEF

Loket BE verhuist naar Torentjeshoef! Vanaf donderdag 1 februari a.s. is Loket BE gevestigd in Torentjeshoef. De kamer naast de hoofdingang. Loket BE waar iedereen uit het dorp terecht […]
24 januari 2018

Notulen werkoverleg BOG – 17 januari 2018

Notulen BOG 17 januari 2018 Aanwezig:         Loek Kuppens, Robert van Rooij, Leon Silvertand, Wil Vermeer, Jean Vos, Janna Kuipers (wijkregisseur), Corné Berkelmans (dorpsraad), Hanny Robben (dorpsraad) […]
24 januari 2018

2 stukken besproken in de Commissie Vestigingsklimaat – gemeente Tilburg

Artikel 1: https://tilburg.notubiz.nl/document/6084299/1/168589-01a%20Antwoord%20op%20rondvraag%20CDA%20svz%20spoorwegovergang%20De%20Kraan Artikel 2: https://tilburg.notubiz.nl/document/6091236/1/168698-03a%20Antwoord%20rondvraag%20CDA%20bouwverkeer%20Koningsoord  
18 januari 2018

Notulen werkoverleg – 11 januari 2018

Aanwezig: Tineke (voorz.), Anton, Jan, Jos, Hanny, John en ondergetekende (notulen) Afwezig met bericht: Roland, Corné, Joyce Opening en welkom door Tineke Dank aan Hanny en […]
2 januari 2018

Notulen werkoverleg – 19 december 2017

Notulen van de werkbespreking d.d. 19-12-2017 Aanwezig: Tineke, Jochem, Corné, Jan, Jos, Hanny, John, Roland, Anton, Irene, Joyce (notulist) • Het onderwerp notulen gaat van de […]