Notulen werkoverleg – 11 januari 2018

Notulen werkoverleg – 11 januari 2018

Aanwezig: Tineke (voorz.), Anton, Jan, Jos, Hanny, John en ondergetekende (notulen)

Afwezig met bericht: Roland, Corné, Joyce

 1. Opening en welkom door Tineke
 2. Dank aan Hanny en Joyce voor de organisatie van de nieuwjaarsreceptie. Zij ontvangen de evaluatie van Concordia. Zij zullen dit evenement ook zelf evalueren. Ze maken een lijst met verbeterpuntenen zullen die terugkoppelen naar de Dorpsraad.
 3. Het conceptrapport van bureau ZET is ingezien door Anton en Tineke. Beiden hebben geen opmerkingen. Het wachten is op het definitieve rapport.
 4. Goof van Bragt wil komen praten over het burgerpanel. Komt bij de volgende werkbespreking op 20 februari.
 5. P2 is betrokken bij de bomenkwestie in de Beukendreef. Besloten dat Corné en John afgevaardigd worden namens de dorpsraad (mandaat).
 6. Roland zal het projecten+ overleg plannen i.s.m. Jochem v. Engelen (4x per jaar)

7. Werkgroep Communicatie/Website:

 • Er wordt gekeken naar de opzet van een nieuwe website, met meer content en wellicht met diverse “linken” naar andere sites.
 • Er moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen “actueel” en “notulen”.
 • Tineke vraag Anton, Corné en Joyce om de opzet van een nieuwe website verder uit te werken. Komt daarna terug op de agenda

8. Werkgroep Dorpshart:

 • John gaat het eerste overleg met de gemeente en een delegatie van de dorpsraad binnenkort plannengepland.

9. Werkgroep Monitoring:

 • Roland (verslag). Morgen krijgen we bericht over de verkeersmaatregel in de Kraan. Op 17 januari is een vervolgoverleg.

10. Werkgroep Verrijk je wijk:

 • Aanvraag voor bewonersbudget 2018 is geregeld.

11. Werkgroep BOG:

 • De huidige voorzitter heeft per direct zijn functie neergelegd. Tijdelijk voorzitterschap is geregeld. Hanny en Corné zullen kijken of er binnen de BOG een nieuwe voorzitter gekozen kan worden. Zij zullen dit deze week in de vergadering bespreken.
 • Er wordt gekeken of ervoor de werkgroepen Verrijk je Wijk en de BOG een reglement gemaakt kan worden voor o.a. de zittingsduur.

12. Werkgroep ouderen/loket BE:

 • Loket BE heeft nog geen nieuwe locatie gevonden. Er wordt op diverse plaatsen geïnformeerd. Uitslag volgt binnenkort.

13.  Werkgroep evenementen:

 • Het politiek debat van 15 maart wordt georganiseerd door Tineke, Joyce en John. Er heeft zich al een aantal politieke partijen aangemeld. De voorzitter is bepaald, die deze avond in goede banen zal leiden.

14. Werkgroep duurzaamheid:

 • Volgende week is er een overleg en een rondgang over de herplantplicht op Koningsoord. Dit overleg is met de stichting stadsbomen Tilburg.
 • John en Anton gaan binnenkort kijken naar wat de dorpsraad kan doen m.b.t. duurzaamheid: een tastbaar concept.

15. Het Meerjaren Plan:

 • Er wordt nagedacht over onze TOP-3 m.b.t. aandachtspunten
 • Deze aandachtspunten moeten waarschijnlijk vóór augustus aangeleverd worden i.v.m. de gemeentelijke begroting. Tineke informeert bij gemeente

16. Actiepuntenlijst:

 • Dit jaar wordt er gezocht naar opvolging voor de penningmeester.
 • De statuten worden bekeken op eventuele herziening.

Tineke sluit om 22.15 uur de vergadering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *