Notulen werkoverleg BOG – 17 januari 2018

Notulen werkoverleg BOG – 17 januari 2018

Notulen BOG 17 januari 2018

Aanwezig:         Loek Kuppens, Robert van Rooij, Leon Silvertand, Wil Vermeer, Jean Vos, Janna Kuipers (wijkregisseur), Corné Berkelmans (dorpsraad), Hanny Robben (dorpsraad)

Afwezig:           Harrie van Roemburg, Marianne van de Wouw, Dini Wienbeck, Willem van Laak, Pieter Adriaansen,

Gasten:            Dhr. R. van der Loo, Dhr. W. Boogaerdt, Dhr. J. Bexcks en Dhr. P. Bekkers

Locatie:            Koningsoord

 

Nr. Datum   A= Actie       B = Besluit       M =Mededeling Door Opmerking
 
1.  

17-01-18

A Bewonersavond organiseren bewoners Parkeerplaatsen Den Herd – De Wanmolen – De Dissel Janna / Hanny / Corne  Verzoek van Bekkers/Bexcks
2.  

 

17-01-18

M 2 bewoners van appartementencomplex ons Koningsoord zijn aanwezig en geven aan dat er een bewonersvereniging worden opgericht om zaken m.b.t. Ons Koningsoord  Ter info voor BOG
3.  

17-01-18

A Media-aandacht voor aanvulling BOG van daaruit Voorzitter en Notulist zoeken. Tijd en functie vermelden Hanny/Corne
4. 17-01-18 M Goedkeuring verlichting JOP is gegeven door Janna Janna
5.  

17-01-18

A Hekwerk begraafplaats klooster wat kan de Dorpsraad hierin betekenen voor het behoud hiervan Hanny/Corne Bespreken in DR.
6.  

17-01-18

M Verlichting Losloopgebieden Loblaan en Durendaelweg in kaart brengen, i.v.m. mogelijk verlichting Leon
7. 17-01-18 M JOP bord besproken Pieter
8. 17-01-18 M Rennevoirt project start 22-01-18 Janna
9.  

17-01-18

A Evaluatie buurtbudget medio februari Loek/Leon/Wil/Willem Met M. v. Akkeren
10. 17-01-18 A Evaluatie JOP plannen Janna
11. 17-01-18 A Parkeerplaatsen Gerardusstraat Pieter/Janna
12.  

17-01-18

A Verkeersspiegel Dr. Schaepmanstraat i.v.m. conifeerhaag Janna
13.  

17-01-18

A Behoud herdenkingsboom en bankje Schalm + kunstwerk poëzie (winkelcentrum). Hanny/Corne Bespreken in DR
14.  

17-01-18

A Navragen status boom 800-850 jarig bestaan Janna/Hanny/Corne Bespreken in DR
15. 17-01-18 A Afscheid Dini & Marianne Hanny/corne 28-02-18
16. 17-01-18 A Afscheid Loek Hanny/Corne 11-04-18
Voorgaande vergadering
1. Containers Kloosterstraat Robert Bewaken
2. 31-08-16 A Buurtwijken in kaart brengen Hanny Is reeds ver gevorderd
3. 18-01-17 Krentenbomen op speelplek Kloosterstraat Janna Het trottoir is gereed.
4. 13-09-17 Contact gemeente onderhouden Berkels Ommetje, allen Deze jaarlijks lopen wat er op het pad komt
5. 15-11-17 Veilig Honk op agenda Hanny

Volgende vergadering op Woensdagavond 20:00 uur in de Schalm

28 febr 2018 -11 april 2018 – 13 juni 2018 – 12 sept 2018 – 14 nov 2018 – 23  jan 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *