De BOG is onze bewonersoverleggroep. Een groep van betrokken bewoners die ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar komen om zaken uit het dorp te bespreken. De afgelopen jaren hebben zij veel bereikt. Denk aan nieuwe speelplekken, veilige verkeerssituaties en buurtpreventie.

Henk Denissen zit de vergaderingen van de BOG voor.  Daarnaast sluiten een of meer afgevaardigden van de dorpsraad aan en is en meestal de wijkregisseur aanwezig. Huub Coenen is de notulist en maakt de verslagen.

De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom. Hou onze agenda in de gaten voor de data.

speelplek

Verslagen 2017
15 februari
18 januari

Verslagen 2016
6 januari
17 februari
20 april
31 augustus
– 16 november