27 februari 2018

Notulen werkoverleg Dorpsraad – 20 februari 2018 (alle commissies aanwezig)

Notulen 20 februari 2018 Aanwezig: Irene, John, Hanny, Corne, Joyce, Jos, Jan, Ronald, Tineke en Anton. 1. Opening en Mededelingen Tineke Donga opent om 20.00 uur […]
15 februari 2018

Definitieve rapport over de toegankelijkheid van Koningsoord

Rapportage Koningsoord def Ter informatie voor u het definitieve rapport over de toegankelijkheid van Koningsoord.