18 mei 2018

Stand van zaken Gerardusstraat

De Gerardusstraat is klaar. De straat ziet er goed uit en de bewoners zijn blij met de inspanningen van de BOG.
2 mei 2018

Notulen werkoverleg Dorpsraad (alle commissies) – 24 april 2018

Notulen 24 april 2018 Aanwezig: John, Hanny, CornĂ©, Joyce, Jos, Roland, Tineke en Anton. Afwezig: Jan en Irene (afgemeld met reden) 1. Opening en Mededelingen Tineke […]