Notulen BOG (Bewoners Overleg Groep) 12 april 2017

Notulen BOG (Bewoners Overleg Groep) 12 april 2017

BOG Bewoners Overleg Groep
Werkgroep van de Dorpsraad                                                                                  
info@dorpsraadberkelenschot.nl

Notulen BOG 12 april 2017

Aanwezig:         Pieter Adriaansen, Huub Coenen, Henk Denissen, Janna Kuiper (wijkregisseur), Loek Kuppens, Jochem van Raak (dorpsraad), Hanny Robben (dorpsraad), Robert van Rooij, Leon Silvertand, Jean Vos, Marianne van de Wouw
Afwezig:           Dini Wienbeck, Diana Robben

Gasten:            Anneke Kuijken (Baden in liefde), Kim van Loon en Myrthe Smeets en Marjon Broeders (speelplek Beukendreef), H. van den Broek en drie medebewoners van Beukenhorst, twee bewoners uit de Pieter Brueghelstraat, Marcel Panis (zwerfvuil), Jan Beunen (dorpswandeling), Alwin Wieriks (Boerplay), en Carlo van Wordragen (bewoner)

Gasten vanuit de Dorpsraad: Anton Visser – Ronald van Zuylen – Tineke Donga en Corné Berkelmans.

Locatie:            De Schalm

Opening

 • Henk opent de vergadering en heet allen en speciaal de gasten welkom. Er wordt begonnen met punt 4 van de agenda betreffende speelveld Beukendreef.Presentatie voorstel speelveld BeukendreefHenk bedankt Kim voor de presentatie en overhandigd haar een spandoek om over de Beukendreef te hangen om de verkeersdeelnemers er extra op te wijzen dat de Beukendreef een 30-km-weg is.Een bewoner van de Piet Brueghellaan, waarvan de tuin grenst aan het stuk waar de speeltoestellen in het voorstel zouden komen, hoorde het op het tennisveld en is boos om dat er niet eerder overlegd is. Waarom bijvoorbeeld niet een speelplek op het grasveld bij boerderij Denissen?De heer van den Broek zegt dat zij eigenlijk niet mee willen werken met het plan.Jochem zegt dat het bekend is dat het heel belangrijk is kinderen te laten bewegen. Dat willen we in de publieke ruimte realiseren en deze ruimte zo prettig mogelijk te maken. Het betreft hier speelruimte voor jonge kinderen en die zijn meestal na 18:00 uur naar huis.Henk antwoordt dat dit en al de andere bezwaren meegenomen worden. Echter, niemand in het dorp heeft een vetorecht. Via de BOG zal de dorpsraad de betrokken aanwezigen uitnodigen om in een klein comité het voorstel te bespreken om tot een bevredigde oplossing te komen.Presentatie hr. Wieriks van BoerplayHenk bedankt Alwin voor de presentatie en vraagt hem of hij aanwezig wil zijn bij de bijeenkomst voor de betrokkenen bij de speelplek in de Beukendreef. Anneke Kuijken vertelt in het kort wat de bedoeling hiervan is (zie ook Notulen BOG 15-02-2017). Haar wens is om een positieve, liefdevolle veranderingen op de wereld te bewerkstelligen. Ze zou het mooi vinden als de mensen in het dorp zich hieraan verbinden en zo zich met elkaar verbinden. En dat verbinden kan bijvoorbeeld door het haken van hartjes. Er zijn 100.000 hartjes nodig om een bad te vullen. Met dit project wil ik samen met anderen de wereld mooier en liefdevoller maken. In Berkel-Enschot wil ze een bijeenkomst organiseren en bij enkele evenementen staan om haar project te promoten en de mensen daarvoor te enthousiasmeren. Ze heeft een budget gemaakt en voor Berkel-Enschot zou ze voor promotiemateriaal, haaknaalden, haakgaren, schaartjes, en dergelijke ongeveer €750 nodig hebben.Hanny zegt dat ze dus eigenlijk op zoek is naar mensen om 100.000 hartjes te maken, naar promotiemateriaal en naar ontwerpmateriaal. Tevens is ze op zoek naar mensen die dit idee een warm hart toedragen. Heb je al gedacht aan crowdfunding?Tineke Donga vraagt zich af of flyeren wel een goed instrument is.Hanny vraagt of ze al er aan gedacht heeft iets in de Schakel te zetten of bij mensen van de KBO langs is geweest.Henk wil dit onderwerp afsluiten en zegt dat iedereen het een leuk project vindt. Ga op Koningsdag, St Job en de kunstmarkt staan. Dat moet je goed voorbereiden. Het is moeilijk om nu al een financiële bijdrage uit het buurtbudget te geven. Maar Henk zal proberen de dorpsraad over te halen geld uit het potje ‘Verrijk je wijk’ voor Annekes project te schenken, zodat ze zich kan inschrijven voor de drie bovengenoemde evenementen.Dhr. Panis betreffende opruimen zwerfafvalHenk antwoordt dat er al een paar mensen in Berkel-Enschot hetzelfde werk doen, namelijk Jan van Gool en René Rövekamp. In de BOG is een slapend project wat Berkel-Enschot schoon heet. Dit is slapend omdat er geen coördinator voor is. Hij vraagt of Marcel zitting wil nemen in de BOG om dit project op te pakken.Henk zal in de BOG bespreken hoe dit project toch weer nieuw leven in te blazen. We nemen contact op met Marcel als dit project wordt opgepakt.Dhr. Beunen betreffende project dorpswandeling
 • Marcel antwoordt dat hij dit niet zal doen. Hij voelt zich veertig maar is dubbel zo oud. Hij wil niets meer coördineren en heeft er ook geen tijd voor.
 • Marcel Panis vertelt dat hij eens per week zwerfvuil opraapt via een grijpstok en in een vuilniszak deponeert. De grijpstok en vuilniszakken krijgt hij van de gemeente. Als de zak vol is zet hij hem bij een lantaarnpaal en meldt de gemeente waar deze staat. Dan wordt die ook opgehaald. Marcel vraagt of er in de Schakel een oproep geplaatst kan worden om zijn voorbeeld te volgen.
 • Jochem voegt toe om een interview met de Schakel aan te vragen.
 • Anneke antwoordt dat ouderen niet op sociale media zitten en dus op een andere manier benaderd moeten worden.
 • Jochem zegt dat Anneke moet proberen veel volgers op Facebook te krijgen en aan hen hulp te vragen door ook fysiek bij elkaar te gaan zitten. Verzamel een ondersteunende club mensen die jou bij alle zaken zoals promotie, crowdfunding, budgettering kunnen helpen.
 • Henk bedankt Anneke voor haar uiteenzetting. Op 15 februari heeft hij al gezegd dat ze in Berkel-Enschot moet beginnen. Als ze buiten het dorp zou gaan, zal er vanuit de dorpsraad geen geld beschikbaar voor zijn. Hij heeft nog steeds een nieuw bad en wil dat graag aanpassen.

Project “Baden in liefde”

 • Alwin beantwoordt deze vraag positief.
 • Boerplay heeft de kennis en middelen om openbare ruimten voor kinderen te ontwikkelen en in te richten. Op schoolpleinen heb je diverse kinderen van verschillende leeftijden. Per leeftijdsgroep spelen die op verschillende plekken op het plein. Je kijkt door de ogen van een kind. Als typen kinderen heb je Rauwers, Bouwers, Schouwers en Douwers. De typenaam vertelt iets over de kinderen. Je moet voor alle typen een ruimte uitdagend maken. Voor de Rauwers kun je bijvoorbeeld een hardlooproute maken. Maar als je een ruimte inricht, moet je zeker drie van de typen hebben, bijvoorbeeld zonder de Rauwers de overige drie. Als er een jonge doelgroep is, moet een speelplek een beetje meegroeien. Vanaf 6 jaar gaan de kinderen verder de wijk in. Als de kinderen als ze jong zijn niet dichtbij huis spelen, dan spelen ze ergens anders en weet je niet waar en met wie ze spelen. Dat is niet wenselijk. Als een speelplek dichtbij is, dan zijn de kinderen, en ook groetere kinderen, gemakkelijker controleerbaar.
 • De heer van den Broek van den Broek vraagt nog of het bestemmingsplan daar een speelplek toelaat.
 • Een bewoner va de Beukenhorst is bang dat een speelplek daar de waarde van de appartementen verlaagt en zou willen dat daar naar gekeken wordt door beëdigde taxateurs.
 • Henk zegt dat 7 jaar geleden er een voetbalveldje gepland was en dat dat niet doorging vanwege de vrees voor meer hangjongeren. In dit geval gaat het over kinderen die niet zelfstandig naar een verder gelegen speelveld kunnen gaan. Er is misschien niet voldoende gecommuniceerd, maar er moest eerst een plan gemaakt worden en dat plan moet samen met iedereen in de buurt uitgewerkt worden.
 • De voorzitter van de VvE van Beukenhorst krijgt het woord en zegt dat mevrouw van Loon op 17 maart een brief heeft gehad met het standpunt van de VvE: geen speelplek daar. 7 Jaar geleden is er ook een verzoek geweest en toen is dat mede door oppositie van de bewoners van de Beukenhorst niet doorgegaan. Ook nu hebben we bezwaren: op de Beukendreef wordt veel te hard gereden, maar dat wordt misschien minder door een versmalling. Echter de angst voor meer overlast blijft. Nu hangt er ook al vaak jeugd. Ze hebben al voor €14000 schade aangericht aan de Beukenhorst, zoals krassen op en gaten in ruiten. Daar is aangifte van gedaan, maar er is door de politie niets mee gedaan. Wij hebben zelf de kosten moeten betalen.
 • Kim houdt een presentatie. Ze vertelt dat het belangrijk is dat kinderen buiten spelen. Het is dan ook heel fijn als er speelgelegenheid dichtbij huis is, zeker als de kinderen nog jong zijn. Verder is een speelplek ook een ontmoetingsplek voor ouders. De speelplek zou gerealiseerd kunnen worden op het grasveld langs de Beukendreef, zover als kan van Beukenhorst. Het voorstel is speeltoestellen te plaatsen: één schommel, een glijbaan op een heuvel, een wip en een evenwichtsbalk, het liefst van hout, bijvoorbeeld zoals de serie Robinia van Kompan. Omdat op de Beukendreef nogal hard gereden wordt, terwijl het toch een 30-km-weg is, wordt voorgesteld een wegversmalling te maken ter hoogte van de Harry Jurgenslaan, zoals in Oisterwijk in de Burgemeester Verwielstraat is gerealiseerd. De drempel moet dan iets hoger worden dan die van nu op die kruising. En om het uitzicht niet te beperken, wordt voorgesteld geen bloembakken te plaatsen. Om overlast van jongeren te beperken (dat is een van de redenen dat de VvE van Beukenhorst tegen is) is bewust gekozen voor bovengenoemde toestellen en niet voor een speelhuisje, twee schommels naast elkaar, een bankje en goaltjes. Kim vertelt ook dat de wijkagent, R’Newt en het preventieteam overlast van jongeren aanpakken en beperken. Mogelijke, maar niet noodzakelijke uitbreiding over enkele jaren zouden kunnen zijn ingegraven autobanden, klimnet, bootje.
 • Jan Beunen wil door middel van een of meerdere wandelroutes Koningsoord, Koningshoeve en Moerenburg met elkaar verbinden. Dit zijn bijzondere plaatsen in Tilburg en Berkel-Enschot. Op een mooie zondagmiddag is het fijn te wandelen door Berkel-Enschot. Bij de Enschotsebaan is er een mooi wandelpad met water, bruggen en mooie natuur. Eigenlijk moeten we nu beginnen met het realiseren van zo’n wandelroute. Wat er nu allemaal in Berkel-Enschot gebeurt betreffende bouwactiviteiten en aanleg straten heeft gevolgen voor de komende decennia. Is dat realiseerbaar? Ja, de gemeente houdt er al een beetje rekening mee. De Heemkundekring heeft al vele bekjes geschreven over Berkel-Enschot. Deze boekjes zouden samengevat kunnen worden.
 • Leon vraagt of er al contact is geweest met mensen van het Heukeloms ommetje.
 • Jan antwoordt dat hij daar contact mee heeft gehad. Het pad gaat via Oisterwijk naar Moerenburg. Daar is men veel mee bezig.
 • Jochem zegt dat er in het dorp al meerdere wandeltochten zijn. Hij stelt voor om samen te werken met anderen die er al mee bezig zijn.
 • Hanny vertelt dat er diverse looproutes zijn: de Berkel-route, de Hemeltjes-route, de Enschotse-route.
 • Jan zegt dat hij contact heeft met enkele oud-leden van de dorpsraad (Jack van de Sande, Henk Hoppenbrouwers) en met de gemeente (Marc van Akkeren). Hij wil graag weten wie er mee gaat doen en of we het de moeite waard vinden.
 • Hanny vraagt wat de meerwaarde van het plan is.
 • Jan antwoordt dat als we het uitwerken, of er geld beschikbaar zou komen van het buurtbudget voor het maken van een kaart.
 • Henk vraagt: wie is wij?
 • Jan antwoordt dat de genoemde oud-leden van de dorpsraad (Heemkundekring) enkele routes hebben uitgezet. De gemeente moet nog overtuigd worden dat de bewoners een dergelijke route wel willen.
 • Henk vraagt of Jan steun wil om te helpen of financiële steun.
 • Jan zegt dat er eerst een aanzet gemaakt wordt, namelijk inventarisatie van wat er nodig is.
 • Tineke Donga vraagt wat Jan van de dorpsraad wil.
 • Jan antwoordt: nu adhesie. De bewoners vinden het een goed idee. Eigenlijk moet dat de dorpsraad zeggen. Er moet een pad aangelegd worden om te kunnen wandelen.
 • Henk zegt dat hij met de Heemkundekring overleg gehad heeft betreffende voorlichting over het wel of niet inrichten van een kinderboerderij. De Heemkundekring zou daarover een bewonersavond organiseren en over een wandelroute van Koningoord naar de Oostkamer. Die bewonersavond is er nog niet geweest. Neem contact op met de Heemkundekring en organiseer een bewonersavond. Daarna kunnen we naar de financiële consequenties kijken.
 • Jan zegt dat dat dan een helder verhaal moet worden. Een dergelijke bewonersavond is een goed idee.
 • Henk zegt dat de Heemkundekring subsidie krijgt van bijvoorbeeld de provincie. De dorpsraad ondersteunt, maar het initiatief ligt bij de Heemkundekring. De kosten van een dergelijke bewonersavond zijn voor de Heemkundekring.
 • Jochem zegt dat er eerst iets concreets moet staan op papier, zoals omschrijving van de route. Betreffende het cultureel belang: dat is voornamelijk de verantwoordelijkheid van de Heemkundekring.
 • Jan beaamt dat er eerst iets duidelijks op papier moet komen.
 • Henk zegt dat de Heemkundekring nu een route aan het maken is langs oude boerderijen. Werk het plan uit met alle betrokkenen. De grootste taak ligt bij de Heemkundekring.
 • Jan zegt dat hij het er niet helemaal mee eens is. De Heemkundekring zou ook moeten kijken of en hoe hun boekjes samen te voegen zijn. Jan zal wel proberen mensen te vinden die mee willen helpen. En hij gaat ook de Heemkundekring benaderen om e.e.a. te bespreken.
 • Henk zegt tot slot van dit punt dat als er een plan is om het te melden aan de dorpsraad. Dan zal iemand van de dorpsraad meedenken en meehelpen.

Verhuizing de Schalm en de bibliotheek

 • Carlo van Wordragen wil graag weten wat er met de Schalm en de bibliotheek gaat gebeuren als die verhuisd zijn. Hij vreest dat hij meer overlast van hangjongeren zal krijgen. Ook denkt hij dat er vernielingen aangericht zullen worden.
 • Henk antwoordt dat het nog niet bekend is wat er met de twee gebouwen gaat gebeuren. In principe worden ze afgebroken. De Heemkundekring wil dat ze behouden blijven. Wat er met Time-out gebeurt, is ook niet bekend; R’Newt krijgt in ieder geval geen vaste plek in Koningsoord. 20 april is er overleg met de gemeente. De raad beslist pas in juni wat er uiteindelijk met de gebouwen gaat gebeuren. In mei/juni zou de bieb en loket BE verhuizen naar Koningsoord.
 • Janna zegt nog dat overlast van de jeugd voorkomen moet worden als de bieb verhuisd is.
 • Henk zegt nog dat binnen 4 maanden na verhuizing de gebouwen gesloopt worden, als tenminste niet besloten wordt dat ze blijven staan.
 • Jean zegt dat ook hij zou willen dat de bibliotheek niet gesloopt wordt. Het zou gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld exposities.

Stand van zaken m.b.t. het grasveld achter de Rennevoirtschool

 • Henk vertelt dat er een aannemer wordt gezocht om de plannen van de bewoners uit te voeren.

Stand van zaken m.b.t. verkeersoverlast Rennevoirt

 • Druk mee bezig

Voetbalveldje aan de Vlierlaan/Kamperfoelielaan

 • Dat is het veldje bij Berkeloo. Er is daar overlast. De bewoner ( Mevr. Brink) die dit op de agenda heeft laten zetten kon niet komen en door een of andere communicatiefout is de vervanger er ook niet.

Project hangjongeren en voorgang containerproject

 • Pieter vertelt dat de jeugd de container schoongemaakt en geschilderd heeft. De buitenkant is donkergroen, gekozen door de jeugd. De container heeft een opening over de gehele breedte. In de container staan vastgelaste banken en een tafel. Daar is ook beton in gegoten. Het is de bedoeling dat de container bij de skatebaan komt te staan op het doodlopend stukje Berkelseweg met de opening naar de Berkelseweg. Natuurlijk wordt ook de veiligheid in acht genomen en wordt er gekeken of er verlichting moet komen.
 • Henk vertelt dat er een bewonersavond komt met de bewoners van de Heikantsebaan, de fam. Jansen van de Bosscheweg, vertegenwoordigers van Jong Brabant, de mensen van de volkstuin en de gebruiker van de grond die daar vlakbij ligt.
 • Tineke Donga vraagt waarom ook niet bewoners van de Berkelseweg, die wat verder weg wonen, uitgenodigd worden. Komt er bijvoorbeeld niet meer verkeer daardoor?
 • Henk antwoordt dat er door die paar jongeren niet echt veel meer verkeer zal komen. Naar Jong Brabant en de volkstuinen gaat al veel verkeer. We hebben ervoor gekozen die bewoners niet uit te nodigen. We nemen het wel mee in de thema-avond van volgende week.
 • Pieter vraagt om volgende week ook een beamer erbij te hebben om te laten zien hoe de container er uitziet.
 • Henk vraagt of Pieter de foto’s naar hem stuurt en dat er een foto moet komen met de spelregels voor de jeugd die ze zelf hebben opgesteld.

Rondvraag

 • Jean:
  • In de oude Oostkamer in de Hemeltjens staat een bankje waar ’s nachts overlast is. De meeste bewoners van de Kraan, ’t Hoekske en de Waalwijkseweg hebben gevraagd dit bankje te verwijderen. Antwoord: Janna zoekt uit van wie het bankje is. Jean gaat een handtekeningen verzamelen als bewijs dat de bewoners het bankje echt weg willen. Die lijst stuurt Jean naar Henk.
  • Jean maakt zich zorgen dat er bij die container meer vandalisme komt. Bij de milieustraat heeft de jeugd ook vernielingen aangericht in de tuintjes daar. Henk antwoordt dat hij het bestuur van de volkstuinen nog niet heeft kunnen benaderen, maar hij maakt er zich geen zorgen over.
 • Hanny:
  • Er is een nieuw overzicht gemaakt voor Veilig Honken. Er waren wat wijzigingen. Die kunnen doorgestuurd worden naar de scholen. Alles wordt dan digitaal naar de ouders gestuurd. Huub zegt dat hij Hanny een mail heeft gestuurd dat hij denkt dat de kinderen en ouders niet goed geïnformeerd worden. Is het niet verstandig om zelf op school te vertellen over de Veilig Honken? Huub en Hanny zullen dit bespreken.
 • Huub:
  • Henk heeft een brief doorgestuurd die de gemeente naar hem en de wijkagent heeft gezonden i.v.m. middelengebruik van de jeugd. Henk antwoordt dat er nu niet over gediscussieerd hoeft te worden. Het is gewaarborgd dat er zorg aan besteed wordt
  • Huub meldt nog dat hij het jaarverslag van de dorpsraad prima vindt. Henk antwoordt dat er op de website de eerste wijziging staat.

Sluiting

 • Met dank voor aanwezigheid en bijdragen van allen sluit Henk de vergadering.

De volgende vergaderingen zijn in de Schalm:

 • Woensdag 14 juni 2017                    20.00 uur
 • Woensdag 13 september 2017        20.00 uur
 • Woensdag 15 november 2017         20.00 uur
 • Woensdag 17 januari 2018              20.00 uur

Huub Coenen, 16 april 2017

Actielijst

Actiepunten waarvan bekend is dat ze afgehandeld zijn, zijn verwijderd.

Nr Datum afspraak Wat Wie Opmerking
12 03-09-2014 Project Berkel-Enschot schoon Huub, Leon, Loek, Marianne Wacht op project buurtwijken
16 03-09-2014 Nadenken hoe BOG-leden te werven allen
105 06-01-2016 Containers Kloosterstraat Henk, Robert
117 31-08-2016 Speelplekken eerder in Enschotsebaan zuid? Janna
124 31-08-2016 Verbeteren info Veilige Honken richting scholen/kinderen Hanny, Huub
127 31-08-2016 Buurtwijken in kaart brengen Hanny, Diana
136 18-01-2017 In andere werkgroepen zitten? Allen
142 18-01-2017 Schoonmaken gehandicaptenborden Henk
143 18-01-2017 Krentenbomen op speelplek Kloosterstraat Janna
147 15-02-2017 Buurtbudgetprojecten Aangewezen BOG-leden
148 15-02-2017 Schriftelijk vastleggen mandaat gemeente inkoop benodigdheden voor buurtbudget Loek
149 15-02-2017 Begeleiden containerproject Pieter
151 15-02-2017 Nieuwe plekken hangjongeren melden aan Pieter Allen
155 12-04-2017 Subsidie aan dorpsraad vragen voor project Baden in Liefde uit Verrijk je Wijk. Henk
156 12-04-2017 Plannen concreet maken voor ommetje Jan Beunen
157 12-04-2017 Foto’s container en foto spelregels jeugd naar Henk sturen Pieter
158 12-04-2017 Eigenaar bankje in de Hemeltjes opsporen Janna
159 12-04-2017 Handtekeningenlijst maken t.b.v. weghalen bankje in de Hemeltjens en sturen naar Henk Jean

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *