Overwegingen over “ONZE” overwegen – 17 juni 2017

Overwegingen over “ONZE” overwegen – 17 juni 2017

We kunnen in en rond De Schalm haast geen gesprek voeren zonder het woord overweg te horen of te gebruiken. Tijd dus voor een update in de voor ons trouwe Schakel.

We zetten ons vanaf eind 2015, in wisselende samenstelling en in nog wisselendere stemmingen in, om zowel de overweg in de Raadhuisstraat als die in de Kraan open te houden voor alle verkeer tegen de wat overhaaste voornemens van de gemeente Tilburg in.

Wij doen dat uit de overtuiging van het belang van open fysieke verbindingen, juist nu aan beide zijden van de spoorlijn zoveel nieuwe woningen worden gebouwd en ons nieuwe dorpshart vorm begint te krijgen.

Eind 2016 gaf de Gemeenteraad groen licht en geld om te onderzoeken of de Raadhuisstraat open kan blijven. Wij raadpleegden daarvoor Movares, die twee situaties tekende waarbij dit op een veilige wijze mogelijk bleek. Ook voor de Kraan tekende Movares twee verantwoorde overgangen.

Dan treedt er een ernstige complicatie op, bij de vereiste goedkeuring door ProRail. ProRail houdt staande dat door de voorgestelde nieuwbouw en wegenaanleg er zich een dusdanige afname van de veiligheid voordoet, dat één van de twee overwegen dicht zou moeten (voor motorvoertuigen).

We willen graag nog naar andere mogelijkheden zoeken om het gehele “baanvak” tussen Stationsstraat Udenhout en Rauwbraken veilig te houden. De tijd om dat gedegen te doen was er echter niet, want we zijn afhankelijk van anderen en we hebben te maken met de gedefinieerde opdracht. In de opdracht is een deadline van 3 juli aangegeven om het vaststellen van het bestemmingsplan Koningsoord niet te blokkeren. Een patstelling dreigde.

In zeer goed overleg bood wethouder Jacobs 14 juni 2017 aan, de Raad te verzoeken het besluit over Koningsoord te verdagen naar begin september, waarmee de Raad gelukkig heeft ingestemd.

Tot die tijd gaan we trachten met alle partners tot een oplossing te komen die veilig genoeg is om ook de Raadhuisstraat voor alle verkeer open te houden. De “rek” in het begrip veilig vormt de spil van de oplossing.

Hiermee kan het onlangs gepubliceerde Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Koningsoord, met daarin dus voorbarige conclusies en onvolkomenheden geparkeerd worden. Het wachten is op versie twee, dat begin september aan de Raad wordt voorgelegd. Hierover volgt later informatie.

“WE” zijn: de Dorpsraad; betrokken dorpsbewoners; ambtenaren van de gemeente Tilburg ; de politieke partijen en wethouder Mario Jacobs; adviesbureau Movares ; Prorail …. en U met wie we in gesprek willen blijven in en rond De Schalm en op plekken waar we elkaar ontmoeten. Klamp ons aan en inspireer ons!

 

Toon van Hooijdonk Namens de Werkgroep Ontsluiting
(werkgroep van de Dorpsraad) Berkel-Enschot

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *