Notulen Werkoverleg Dorpsraad – 6 juli 2017

Notulen Werkoverleg Dorpsraad – 6 juli 2017

Notulen 6 juli 2017
Aanwezig: Henk, Jochem, Tineke, Anton, Jan, Hanny, Corné, Jos, John, Irene
Afwezig: Roland

Activiteiten en actiepuntenlijst:

 • Artikel nieuwe dorpsraad in De Schakel à dit komt op een later moment, afgesproken tussen Henk en Joyce
 • Hanny en Jochem gaan uitzoeken hoeveel boeken wij van wat hebben en wat we weg kunnen geven.
 • Voorzetting van energiebesparing à Anton zou voorzet maken en met Hanny bespreken. Loket BE kan voorlichting verspreiden over energiebesparing. Anton zorgt dat het voorstel bij Hanny terecht komt.
 • De gemeente heeft besloten dat de bibliotheek en De Schalm in zijn geheel afgebroken worden.
 • Mail naar de griffier gestuurd door Henk – parkeerplaatsen Raadhuisstraat tegenover de patiowoningen. Henk wacht nu op reactie van de gemeente Tilburg.
 • Maandag a.s. is er een bijeenkomst gepland om de mogelijkheden gericht op de parkeerplaatsen Raadhuisstraat te bespreken. De gemeente en de commissie Koningsoord zijn uitgenodigd. Vraag is, zijn de bewoners hier ook voor uitgenodigd?
 • De Dorpsraad (Jos) laat aan Sander Pasmans (gemeente Tilburg) weten dat het gesprek maandag/woensdag aanstaande niet plaats kan vinden, wanneer de bewoners niet zijn uitgenodigd.
 • Werkgroep Koningsoord: alle vier de onderdelen uit de vorige notulen zijn in gang gezet.

Mededelingen DB

 • Juiste verslaglegging bij alle bijeenkomsten. Maak altijd een verslag of een afsprakenlijst.
 • 13 juli gesprek met de nieuwe gemeentesecretaris. De agenda voor zijn bezoek is veranderd. Hij komt met de fiets naar De Schoorstraat nummer 2 te Udenhout. Gevraagd om met 2 mensen Dorpsraad Berkel-Enschot en 2 mensen Dorpsraad Udenhout te lunchen. Tineke en Henk zullen hier namens De Dorpsraad bij aanwezig zijn. Tijd 12.30 uur te Udenhout.
 • Opening Koningsoord op 30 september – uitnodiging ontvangen van het Schalm Bestuur. Vrijdag, zaterdag en zondag activiteiten in Koningsoord. Activiteiten die door de Schalm georganiseerd worden. Doel aanwezig te zijn om 11.00 uur bij de officiële opening door de commissaris van de Koning. Aanwezig Dorpsraad 10.00 uur op locatie, inclusief Dorpsraadbadge.

Nieuwe taakverdeling Dorpsraad

 • Iedereen heeft zijn belangstelling bij Henk doorgegeven. Henk heeft hier een taart van gemaakt. De taart is klaar, maar de bovenkant van de taart is nog niet af. Henk heeft een voorlopige indeling gemaakt. Iedereen kan hier nog op schieten of gewenste wijzigingen bij Henk aangeven. 7 september tijdens de BBQ wordt de officiële nieuwe Dorpsraad aangekondigd.  
 • Reacties naar Henk via email. Gesprek gewenst, dan kan dat ook.

Werkgroep Koningsoord

 • Email vandaag van Sander Pasmans doorsturen naar alle leden van de Dorpsraad.
 • Vervolgoverleg staat gepland op 12 juli 2017.
 • Koningsoord wordt 30 september opgeleverd. Per omgaande, dus 6 juli 2017, is de werkgroep Koningsoord opgeheven. De leden van de werkgroep krijgen een brief namens de Dorpsraad dat zij bedankt worden voor al hun inzet. De werkzaamheden worden hiermee beëindigd.
 • Het voorgenomen besluit gericht op De Schalm en bibliotheek is dat deze worden afgebroken. Het ontwerp bestemmingsplan is nog niet vastgesteld door De Raad.
 • De bouwweg langs het sportpark zal binnenkort aangelegd gaan worden. De Dorpsraad heeft een brief geschreven naar het college en wij wachten op een reactie van het College. De Dorpsraad heeft nu 3 brieven ingediend. Dit is een thema dat de Dorpsraad in de kennismaking met de nieuwe gemeentesecretaris volgende week zal bespreken.

Besluit: Werkgroep Koningsoord ontbonden

Verbreden scope openhouden spoorwegen

 • Bewoners De Brem, Zeshoevenstraat en Hoolstraat betrekken. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met 30 betrokkenen. Er kan een nieuwe risicoanalyse gemaakt worden. Hoe en op welke manier de spoorwegovergangen opengehouden kunnen worden. Notulen van dit overleg is te vinden op de website bij “nieuws”. Movares zal een voorstel maken (doel binnen 6 weken). Komende dinsdag gaat de gemeente met de Werkgroep Ontsluiting in een workshop een plan van aanpak maken. Er zijn 3 personen die (1 bewoner Bremstraat, 1 bewoner Zeshoevenstraat, 1 bewoner Hoolstraat) aansluiten bij de workshop. Ook de Dorpsraad Udenhout is uitgenodigd en op de hoogte gebracht. Zij hebben laten weten geen bezwaar te hebben.

Werkgroep Communicatie

 • Doel is dat Irene ontlast wordt m.b.t. e-mails + onderlinge e-mails heen- en weer sturen. De nieuwe Dorpsraad gaat hier een ander proces voor formuleren.
 • Geen exchange server à actiepunt 1 laptop waar alle informatie nu op staat. De nieuwe Dorpsraad gaat hier over spreken.
 • Foto’s voor de nieuwe Dorpsraad BBQ, 7 september 2017
 • Foto’s op de website vernieuwen à Joyce neemt contact op met Jochem (grote foto kleiner).

Verrijk je wijk

 • Er komen veel aanvragen binnen, Jan en Henk hebben wel overzicht (persoonlijk) maar geen concreet totaaloverzicht beschikbaar. Jan gaat een overzicht maken. Wat is aangenomen, wat is in behandeling, wat is afgewezen? Doel is dat dit overzicht bij de nieuwe Dorpsraad ook in Dropbox komt. Overzichtelijk en transparant.

Verslag Bewoners Overleg Groep

 • Nieuwe verslag kan op de website, taak Joyce
 • Discussie bewoners Beukendreef. De mensen krijgen een brief. Deze brief is klaar. Janna zal eerst deze brief lezen (Janna is maandag terug van vakantie).
 • Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van de JOP (JongerenOntmoetingPlaats), er is overeenstemming met de bewoners. Wanneer deze geopend wordt zal de Dorpsraad daarbij aanwezig zijn.
 • Henk tekent het 1e contract – 1e project Buurtbudget dat gerealiseerd wordt (picknicktafel en vuilnisbak bij museum Op de Hooizolder).

Zaalvoetbal

 • Problemen met de zaalhuur, speeltijden, niet goed in overleg kunnen komen met de gemeente en voorzitter korfbal en handbal. De zaalvoetbalverenging voelt zich te kort gedaan (gevoel gaat 1 jaar terug). Gemeenteraad heeft speeltijd afgenomen. Met pijn en moeite vorig jaar 5 teams kunnen indelen om competitie te kunnen blijven spelen. Nu krijgen handbalvereniging en korfbalvereniging 10 jaar eerste recht op indeling speeltijden, wat tegenstrijdig is met huurvoorwaarden vanuit de gemeente recht. Vreemd want zaalvoetbal maakt hele jaar gebruik van de zaal, handbal en korfbal maken maar ½ jaar gebruik van de zaal. Vraag is wat kunnen wij als Dorpsraad doen?
 • Doel van de Dorpsraad, de 3 verenigingen bij elkaar brengen. Wij zijn er voor de belangen van de inwoner en voor de belangen van de verenigingen. Namens de Dorpsraad pakken Henk en Corné dit op, zij gaan in gesprek met de 3 voorzitters.

Voortgang Werkgroep Ouderen / Loket BE

 • Loket is verhuisd, tijdelijk in De Schalm. Tijden en sluitdatum hebben in De Schakel gestaan. In augustus is het loket gesloten. Ze hopen dat ze vanaf september open kunnen gaan. Hanny heeft een rondleiding gehad. Ze was echter niet enthousiast. Het is niet toegankelijk voor de mensen die bij het Loket komen. Hanny heeft dit gedeeld met degene van het Loket. Gisteren met 3 afgevaardigden en Tineke en Hanny nog eens gaan kijken. Discussies gevoerd over toegankelijkheid, privacy. Boven en beneden diverse ruimtes gekeken. We gaan naar Koningsoord. Via de poort naar De Hemel Koningsoord binnen. Daar komt de lift naar de bibliotheek. Mensen lopen door of om de bibliotheek heen. Rechts eromheen komt de bezoeker bij de stadswinkel. Overkant van de Stadswinkel kom de bezoeker bij de vergaderruimte. Er moet een banner gemaakt worden, bewegwijzering naar het Loket BE. De gemeente verhuurt alles aan De Schalm, dus De Dorpsraad moet in overleg met De Schalm.
 • Spullen worden gehaald en overgezet naar Koningsoord
 • Overleg gehad met KBO-BE, SWO, Contour de Twern, De Dorpsraad Gezamenlijk is het initiatief genomen om te komen tot een platform: à Platform Welzijn, vooral gericht op ouderen. Het gaat om kennisdelen, elkaars initiatieven versterken en te verbinden. Dit met behoud van ieders autonomie. Heel klein gestart: steeds verder uitbreiden met andere (welzijn)organisaties.
 • Overleg in Udenhout gehad met Dorpsraad Udenhout, Loket U, Contour de Twern en met (teamleider dagbesteding) bij ASVZ. ASVZ wil hun cliënten, mensen met een beperking iets terug laten doen voor de maatschappij. Het gesprek ging over: Kunnen wij hen daarbij helpen, hoe kun je deze mensen deel laten nemen aan een bepaald iets. Welke hulpvragen zijn er in het dorp? Waar wij iets voor kunnen doen? Wij hebben voorbeelden genoemd.
 • Torentjeshoef: welke mogelijke (zorg) voorzieningen zijn er voor ouderen in het dorp. Welke mogelijkheden zijn er voor Torentjeshoef, voor Berkel-Enschot? (insteek voor Berkel-Enschot). Torentjeshoef is onderdeel van ’t Heem samen met locaties in Haaren en Helvoirt. ‘t Heem heeft Wonen en Zorg (woningcorporatie en zorgkant). Induiken Werkgroep Ouderen (Hanny en Tineke) kunnen gesprek aangaan met ’t Heem, hoe zien jullie de toekomst? De vraag over voorzieningen (woningen) ouderen kwam ook in de gezamenlijke brief van SWO, Dorpsraad (via Jan gegaan). Er komt gesprek met de wethouder. Jan betrekt Tineke en Hanny bij dat gesprek.
 • Bosscheweg 33, de omgevingsvergunning is verleend, gericht op dementerende ouderen. Dorpsraad is benieuwd welke doelgroep zij gaan bedienen (langdurige zorg, dementerende). Mensen betalen de woning zelf en de zorg uit een PGB uit de WLZ. We willen graag bijhouden: waar kunnen ouderen in onze gemeenschap terecht? Wie richt zich op welke doelgroep?

Werkgroep Evenementen

Evaluatie van de gedecoreerden-dag. Bewust gekozen voor de huidige opzet om de kosten betaalbaar te houden. Volgend jaar vragen om een vrijwillige bijdrage, voor de mensen die iets willen bijdragen (niet verplicht). Volgend jaar goed kijken naar de uitnodigingenlijst. Ook de mensen die nu bijv. bij de Brandweer een lintje hebben gehad.

Suggestie voor de personen die de nieuwjaarsreceptie gaan organiseren. Harmonie wel laten optreden (30 minuten) maar bijv. ook paar dansers van “Dansschool Van Opstal”, stukje van “Inbetween” etc. bijv. weer afsluiten met de Harmonie.

Rondvraag

Kast met boeken: dinsdag a.s. 16.00 uur (kast en schilderij), Irene, Corné en Hanny zullen aanwezig zijn. Om 19.00 uur / 19.30 uur dozen naar beneden sjouwen. Jos, Henk en Anton kunnen komen helpen. 16.00 uur bij de bibliotheek.

Jochem bij bewonerscomité ook Berkengaarden betrekken. Goed om een gesprek aan te gaan.

22.30 uur: Henk sluit de vergadering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *