Notulen BOG (Bewoners Overleg Groep) 15 november 2017

Notulen BOG (Bewoners Overleg Groep) 15 november 2017

BOG
Bewoners Overleg Groep
Werkgroep van de Dorpsraad info@dorpsraadberkelenschot.nl

Notulen BOG 15 november 2017

Aanwezig: Pieter Adriaansen, Corné Brekelmans (dorpsraad), Huub Coenen Henk Denissen, Loek Kuppens, Willem van Laak, Jochem van Raak (dorpsraad), Hanny Robben (dorpsraad), Harrie van Roemburg, Robert van Rooij, Leon Silvertand, Wil Vermeer, Jean Vos, Dini Wienbeck

Afwezig: Janna Kuiper (wijkregisseur), Marianne van de Wouw

Gasten: Joop Blom, Piet van den Hout (bewoners Trappistinnentuin), Rinus van der Loo

Locatie: De Schalm

1. Opening
– De voorzitter (Henk) heet iedereen welkom, speciaal de twee nieuwe leden Willem van Laak en Wil Vermeer, alsook de gasten. Voor Henk is het de laatste BOG-vergadering.
Piet van Hout is speciaal gekomen om de klachten te vertellen over de Trappistinnentuin. Hij krijgt dan ook als eerste het woord.

2. Klachten Trappistinnentuin
– Vorige week zijn Huub en Marianne als buurtpreventieleden bij Piet geweest. Zij konden ongehinderd overal in het gebouw en klooster komen via de garage. Zij hebben Piet aangeraden de klachten te vertellen in de BOG-vergadering.
– Piet vertelt de volgende klachten:
o De voordeur gaat altijd open als er iemand vóór staat, zowel binnen als buiten. Ze hadden eerst een elektronische sleutel, maar die werkte maar 3 dagen. Iedereen kan nu zomaar binnenkomen en overal door de Trappistinnentuin lopen
o Dit kan ook via de parkeergarage, want deze is altijd open.
o Er komt hangjeugd in de garage en die rookt daar.
o De liften werken niet goed. Ze waren 2 zondagen buiten werking. Mensen met een rollator konden niet naar buiten. Er zaten ook mensen opgesloten in de lift. Er is geen telefoon in de lift. Er is wel een belletje, maar dat functioneerde niet. Als je zelf geen telefoon op zak had en opgesloten was, kon er dus geen hulp gevraagd worden.
o De in/uitrit van de garage is levensgevaarlijk: je kunt niet zien of er iemand in- of uitrijdt. Bij het uitrijden moet je goed oppassen, want je kunt zo de sloot inrijden. Deze is recht voor de uitgang. Er staat wel een veiligheidshek, maar de jeugd gooit die in de sloot.
o De toegangsweg is niet verlicht. Er zijn wel witte strepen aan de zijkanten van de weg aangebracht en er staan enkele paaltjes met reflecterend materiaal. Echter, als er sneeuw ligt weet je niet precies waar je moet rijden en het wegdek ligt 30 cm hoger dan de berm. De weg is ook smal en het is opletten bij het passeren. De meeste bewoners van de Trappistinnentuin zijn boven de 70. Het zijn 55+ woningen.
o Vanmiddag kon je niet de parkeergarage in of uit omdat er auto’s voor geparkeerd waren. De bewoners zelf hebben geen eigen buitenparkeerplaats.
o Er is geen AED in de hal. 90% van de bewoners is ouder dan 70 jaar.
o Wat betreft afval: iedereen gooit al het afval in de container. Het is ook niet gescheiden. En als het gaat vriezen, kun je niet bij de container komen.
o De problemen zijn dus: veiligheid, omgeving en toegang. En er is geen contact met Roozen van Hoppe.
– Henk antwoordt:
o Anderhalve maand geleden is aan de gemeente gemeld dat de toegangsweg gevaarlijk is, zeker met de sloten er langs. Het is nu een openbare weg, omdat er borden in het dorp staan die die weg als toegang naar Ons Koningsoord aanwijzen. Die weg is wel in het strooiplan opgenomen.
o Er is met Roozen-van Hoppe, de Schalm, de gemeente en de brandweer gesproken over de onveiligheid: er is geen BHV, de nooduitgangen zijn niet goed aangegeven en er is geen ontruimingsplan.
o De parkeerproblematiek is met de gemeente besproken: de bewoners van de tuinhuizen en die van de Raadhuisstraat zijn daarbij aanwezig geweest.
o Er is een slagboom gekomen bij de oorspronkelijke hoofdingang. Daarvoor betalen de bewoners die een pasje hebben. Er staan soms zodanig veel auto’s vóór de slagboom dat er geen hulpvoertuigen meer door kunnen.
o Zo spoedig mogelijk komt er verlichting op de toegangsweg.
o Er komen ook zo spoedig mogelijk hekken bij de sloten
o Er is afgesproken dat op korte termijn een gesprek komt met de dorpsraad, Roozen-van Hoppe, bewoners van de tuinwoningen en van de Raadhuisstraat. Er mogen ook enkele bewoners van de Trappistinnentuin komen.
o Hebben jullie al een brief gestuurd naar Roozen-van Hoppe?
– Piet antwoordt hierop dat er geen brief naar Roozen-van Hoppe is gestuurd met hun klachten. De bewoners kennen elkaar eigenlijk niet en Roozen-van Hoppe mocht geen gegevens uitwisselen van de bewoners.
– Henk beveelt Piet aan om een lijst te maken met klachten/aandachtspunten en die met de handtekeningen van de bewoners te sturen naar de directie van Roozen-van Hoppe. Hij zegt ook met de hr. Blom te overleggen. Verder vraagt hij om 2 bewoners af te vaardigen in de BOG. Er komen nog problemen.
– Henk bedankt Piet en deze verlaat de vergadering. Ook Joop verlaat de vergadering. Beide gaan naar een bijeenkomst van bewoners van de Trappistinnentuin om e.e.a. te bespreken. Joop komt later weer terug om te vertellen dat er een bewonerscommissie wordt opgericht. De dorpsraad zal op de hoogte gehouden worden. Volgende week is er een bewonersoverleg met de bewoners van de Trappistinnentuin en de tuinwoningen.
Jochem vraagt of er geen jongeren bij betrokken moeten worden.

3. Nieuwe leden
– De twee nieuwe leden Willem van Laak en Wil Vermeer stellen zich voor.

4. Punten van Rinus van der Loo
– Henk geeft Rinus het woord betreffende bibliotheek, de Schalm en de vlag.
– Rinus vertelt:
o De Bibliotheek: hij is persoonlijk tegen de gemeente die eigenaar van de bibliotheek is geworden, ageert. Eerst was Heijmans de eigenaar. Rinus is wel gelieerd met de heemkundekring, maar is geen lid. De heemkundekring en ook hijzelf is tegen de sloop van de bieb. De bieb moet weg voor woningen.
De bieb is moderne architectuur. We hebben niet veel van dergelijke gebouwen. Veel mensen hebben er gebruik van gemaakt. Hij vindt het niks hoe de gemeente ermee omgaat. Hij vraagt de BOG/dorpsraad dit te bespreken: maak er woningen van zoals in de Generaal.
o De Schalm: begin jaren 60 waren er groepjes bezig om een gebouw voor alle bewoners in het dorp te krijgen. In 1962 was er de steentjesactie: privé gekochte stenen voor de Schalm. Er zit dus privégeld in, de provincie en Sportfederatie Nederland hebben ook bijgedragen. Tijdens de opening van de Schalm waren er een week lang festiviteiten. Moet dat gebouw weg?
o De Vlag: in de Tweede Kamer hangt er nu een Nederlandse vlag. Kan er bij openbare vergaderingen van de dorpsraad en BOG geen Berkel-Enschotse vlag opgehangen worden?
– Rinus heeft een eerste steen van de Schalm meegebracht. Henk vraagt hoe hij daaraan komt.
– Rinus antwoordt dat in 1992 de Schalm is gestript en enkele dingen aangebouwd zijn. Via de grafsteenkandelaar heeft hij die gekregen. De steen was eerst aan de Schalm aangeboden, maar daar is geen reactie op gekomen. Rinus heeft gevraagd of de Schalm de steen terug wilde, maar nee, ze wilde hem niet. Mag hij de steen schenken aan de heemkundekring?
Henk antwoordt dat dat geen probleem is.
– Henk gaat in op de drie items van Rinus in omgekeerde volgorde:
o De Vlag: het is geen goed idee om in alle openbare vergaderingen de Berkel-Enschotse vlag te hijsen. Neem contact op met de heemkundekring m.b.t. de vlag.
o De Schalm: in het ontwerpplan van februari 2017 had Heijmans de eerste keus om de Schalm te kopen. De heemkundekring heeft een brief geschreven voor het behoud van het gebouw. De dorpsraad had daar geen probleem mee. Maak van de bieb ene expositieruimte of studio’s voor kunstenaars.
Van de Schalm kun je niet iets goeds maken: je kunt er geen woningen van maken. Heijmans gaat daar sociale huurwoningen bouwen en daar is de dorpsraad blij mee. Basisschool Rennevoirt heeft meer behoefte aan parkeerplaatsen.
o De bibliotheek: daar is het laatste woord nog niet over gezegd. De heemkundekring is daarmee bezig. De gemeenteraad moet hierover eerst een besluit nemen. Echter, de bewoners van de Heuneind en Eben-Haëzer hebben liever dat de bieb gesloopt wordt vanwege betere verkeersdoorstroming en uitzicht.
– Rinus bedankt de voorzitter dat hij zijn verhaal mocht vertellen.

5. Notulen vorige vergadering
– Er is een opmerking betreffende punt 5: project hangjongeren en overlast container. Hanny vroeg of het stuk grond waar de container kwam te staan gesnoeid werd. Ook nog in de omgeving van de container zou moeten worden gesnoeid. Dit is ook gebeurd.

6. Buurtbudget
– Henk geeft een korte uitleg. Het buurtbudget is verlengd tot 1 juli 2018 en er mag €1000 besteed worden aan projecten zonder dat dat eerst door de papiermolen van de gemeente gaat.
– Henk vertelt dat de €240 voor de Sinterklaasintocht betaald wordt van die €1000.
– Corné vraagt wat de doen met de volgende zaken:
o Mail realiseer jouw droom van 20-10-17. Henk antwoordt: geen actie
o Mail Wat gebeurt er met de herdenkingsboom van 20-10-17. Henk antwoordt dat de boom in Koningsoord komt te staan.
o Mail wat gebeurt er met kunstwerk Bieb van 20-10-17. Henk antwoordt dat het kunstwerk ook in Koningsoord komt te staan.
o Flyer schaakvereniging De Oude Toren van 25-10-17: Henk antwoordt dat die vereniging een poster wil ophangen in de Schalm. Er moet daarvoor een prikbord komen. Die zal niet betaald worden uit het buurtbudget, maar er wordt gevraagd of er in de Schalm een prikbord komt.
o Akkerparkproblematiek: dit behartigen Leon en Janna.
– Huub vraagt nog of het Groot Schaakspel dat de schaakvereniging De Oude Toren graag wil laten plaatsen in de openbare ruimte en subsidie daarvoor wil, besproken wordt in de dorpsraad, omdat de buurtbudgetcommissie hiervoor geen geld zal geven. Henk antwoordt dat dit inderdaad besproken wordt in de dorpsraad.
– Omdat Huub de BOG verlaat, is er een opvolger nodig voor het buurtbudget. Willem lijkt daarvoor geschikt en wil dit op zich nemen. Henk vraagt Huub, Leon, Loek, Willem en Jochem een afspraak te maken voor de overdracht.
– Huub vertelt dat Marc van Akkeren hem heeft gevraagd voor het ‘’stadsgesprek’’ op woensdag 13 december vanwege buurtbudget. Huub heeft hem vertelt dat hij de BOG verlaat en dat hij daar dus niet komt. Loek en Leon gaan er naar toe. Er gaat misschien nog een 3e persoon.

7. Grasveld achter Rennevoirt
– Henk vertelt dat het plan uitgevoerd wordt. Er is nog discussie over het elektriciteitshuisje: misschien wordt het verplaatst naar een betere stek.

8. Project overlast hangjongeren en container
– Henk vertelt:
o De overlast bij de container minimaal is. Ze houden de omgeving keurig schoon. De afvalbak is kleiner dan die zou moeten zijn, maar die wordt geruild met een groter exemplaar bij de skatebaan.
o De offerte van de verlichting is nog niet binnen.
o Er is overlast van de jeugd in Koningsoord.

9. Werven nieuwe leden BOG
– Er zijn 2 nieuwe leden en er komen nog 2 leden erbij van de bewoners van de Trappistinnentuin.
– Jochem zorgt voor een stukje in de Schakel om nieuwe leden te werven.

10. Actiepunten
– Alle actiepunten worden doorlopen en ge-update (zie laatste pagina).
– Opm. bij actiepunt 105: Ruimte rond containers voldoet aan wettelijke norm. Is vluchtroute goed? Er zijn brandtrappen weg. Bureau handhaving heeft brief naar eigenaars en verhuurder gestuurd dat de brandtrappen terug moeten komen. Robert houdt dit in de gaten.

11. Rondvraag
– Jean vraagt om opinie te peilen of de bewoners van Berkel-Enschot wil dat de bibliotheek gesloopt moet worden of niet.
Antwoord Henk: bij het project Overwegen is bekeken of er een referendum gehouden kon worden volgens de referendumwet. X% van de bewoners van Tilburg moet dit willen. Hier wonen 11000 mensen. Een referendum is dus niet mogelijk
Jean vraagt of er dan een handtekeningen lijst kan komen.
Henk antwoordt dat er morgen (16-11-2017) een themadag is van de dorpsraad. Daar kan gevraagd worden of de bibliotheek moet blijven of niet. In februari 2017 heeft bijna bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan. Dus…..
Rinus zegt nog dat de gemeente heeft vertelt dat er woningen in de bibliotheek zouden komen.
Henk antwoordt dat uiteindelijk de gemeente beslist.
– Pieter deelt mee dat hij hoopt dat, ondanks de wijzigingen in de BOG, het informele functioneren blijft bestaan.
– Joop: Hij is blij dat hij bij de laatste BOG-vergadering van Henk is geweest. Henk heeft de BOG opgericht. Henk heeft veel betekent voor het dorp.
– Loek zegt dat hij heeft aangegeven te stoppen bij de BOG. Hij is 15 jaar lid geweest.
– Huub vertelt dat hij met een inwoner heeft gepraat over de 5 bomen bij Pepino. De bewoner zou het jammer vinden als er teveel bomen zouden verdwijnen.
Henk antwoordt dat hij die bewoner vertelt heeft wie daarvan de projectontwikkelaar is. We zullen afwachten wat er gebeurt.
– Rinus vertelt dat hij bij de container met enkele jongeren daar een prettig gesprek heeft gehad. Hij heeft hen gezegd dat als ze geen overlast veroorzaken, ze daar nog lang zullen mogen blijven zitten.
Henk zegt dat er in de container paardenpoep is gelegd en dat het meubilair ingesmeerd was met vet. De jeugd heeft dit zelf schoongemaakt. Ze maken de straat ook schoon tot de streep.
– Dini vertelt dat ze ook stopt met de BOG vanwege lichamelijke beperkingen, jammer genoeg. Ze was er graag bij gebleven. Ze bedankt Henk voor de ereplaats die ze altijd kreeg.

12. Afscheid leden
– Huub neemt afscheid en Henk bedankt Huub voor zijn inzet en de samenwerking en overhandigd hem een cadeau en bloemen.
– Huub bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. Hij heeft met veel plezier alle werkzaamheden gedaan.
– Afscheid Jean en Dini in volgende vergadering.

13. Afsluiting
– Henk neemt afscheid en zegt dat hij de BOG met veel genoegen voorgezeten heeft. Hij overhandigt de nieuwe voorzitter Jochem de voorzittershamer en wenst hem succes.
– Jochem zegt dat het moeilijk zal zijn in de voetsporen van Henk te treden. Maar hij zal zijn best doen. Hij sluit hiermee de vergadering.

De volgende vergaderingen zijn in de Schalm:
– Woensdag 17 januari 2018 20.00 uur

Huub Coenen, 18 november 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *