Notulen werkoverleg Dorpsraad (alle commissies) – 24 april 2018

Notulen werkoverleg Dorpsraad (alle commissies) – 24 april 2018

Notulen 24 april 2018
Aanwezig: John, Hanny, Corné, Joyce, Jos, Roland, Tineke en Anton.
Afwezig: Jan en Irene (afgemeld met reden)

1. Opening en Mededelingen
Tineke Donga opent om 20.00 uur de vergadering.

2. Activiteiten kalender
Alle bijeenkomsten zijn aangevuld, de activiteiten worden op de website vermeld.

3. Mededelingen DB
• Bestuurlijk overleg gehad 19 april 2018 met wethouder Erik de Ridder, Marc van Akkeren (omgevingsmanager) en Janna Kuiper (wijkregisseur) (terugkoppeling)
• Station Berkel-Enschot besproken
• Platform 533 benoemd
• Ruimtegebrek Basisschool Rennevoirt. Welke rol pakt gemeente; is ook verantwoordelijk; De Schalm is in beeld. Er zijn uitdagingen gericht op de schoolkinderen, de uitdagingen zijn bekend.
• Fietspad Enschotsebaan – is bekend bij de gemeente Tilburg, ze gaan er ruimer naar kijken. Staat op de agenda van de gemeente en van de dorpsraad.
• Pauwels (natuurgebied). Plannen zullen eerst in het DB besproken worden.
• Wijk aan Zet – extra toegelicht aan wethouder Erik de Ridder de samenwerking in Platform Welzijn. Te vergaande financiële verantwoordelijkheid, die gepaard gaat met werkgeverschap, wil de Dorpsraad niet
• Gevraagd aan de gemeente Tilburg, de Dorpsraad op de hoogte te houden over de vervoersmogelijkheden met de bus. Met name gericht op de bereikbaarheid Koningsoord.
• Stand van zaken m.b.t. vacatures, we wachten op de voordracht door de SWO/KBO. Nieuwe penningmeester wordt gezocht en er wordt gezocht naar een persoon die de evenementen kan doen. Wanneer dat niet lukt, zo spoedig mogelijke en advertentie plaatsen.
• Evaluatie Teamdag: proberen altijd met 2 personen namens de Dorpsraad naar externe bijeenkomsten te gaan.
• Nieuwe vergaderstelsel gemeente Tilburg: dit gaan we merken in de praktijk. Het ziet er aardig uit.

4. Werkgroep Koningsoord
Verslag is gemaakt door Roland, gelezen door iedereen.
Plannen zien er mooi uit, geen aanvullende vragen.
Raadhuisstraat: aanleg parkeervakken met Jochem (gemeente Tilburg) besproken. Plan is nog niet klaar. Als het plan klaar is, komt er een informatieavond voor de omwonenden. Tekeningen van de nieuwe muur zijn aan De Dorpsraad gegeven door de bewoners.

5. Monitoringswerkgroep
Er zijn twee subwerkgroepen gevormd. In deze groepen wordt geïnventariseerd wat de problemen en gewenste oplossingen zijn. Spoorwegovergang moet geluidsarmer worden en de verkeerssituatie moet aangepast worden.
Andere werkgroep Spoorwegovergang De Kraan. Zij gaan met Pro-rail praten gericht op de risico-inventarisatie. De risico inventarisatie van 2013 is de basis. Wanneer de onveiligheid ergens toeneemt, moet je ergens anders compenseren. Het overleg hierover is 25 april 2018. De Dorpsraad is aanwezig bij dit overleg met Prorail en met de omwonenden in De Kraan.

6. Emailstructuur
Corné heeft een opzet voor een plan gemaakt.
Besluit: we kiezen voor persoonsgebonden nieuwe emailadressen en niet voor functiegekoppelde emailadressen. Corné maakt het plan definitief.

7. Website
Wordt vervolgd, volgende bijeenkomst staat gepland op 7 mei 2018.

8. Dorpshart
Roland en John zijn 23 april bij het stakeholdersoverleg geweest. Er is uitgebreide documentatie uitgereikt met tekening erbij. Het plan is in grote lijnen toegelicht. Intern met de Dorpsraad gaan we overleggen, met degene die zich hebben opgegeven en andere belangstellenden. Dan moeten wij voor 30 mei het voorstel schriftelijk bij Heijmans indienen. Eind juni, begin juli komt er een 2e bijeenkomst met Heijmans, dan worden de suggestie en opmerkingen die binnen zijn gekomen bij Heijmans worden behandeld. Wat ze hier wel/niet mee kunnen doen. In september is er een algemene informatieavond voor alle belangstellenden. Dan zijn de plannen definitief. John benadert RNewt (Cathy) wie er mee wil, kan denken over het Dorpshart. De andere leden zal John gaan benaderen om een brainstormmoment te plannen.

9. Werkgroep BewonersOverlegGroep (BOG)
Wij feliciteren John als nieuwe voorzitter van de BOG. John start vanaf 13 juni in zijn nieuwe rol.

10. Werkgroep Evenementen
Gedecoreerden bijeenkomst samen met de Harmonie en Het Gilde. Zaterdag 28 april 2018
10.15 uur aanwezig. Er is voor 70 personen koffie, consumpties en versnapering geregeld.
10.30 uur: Opening door Tineke en Tineke spreekt de personen toe die dit jaar gehuldigd zijn.
12.00 uur: Afsluiting
Locatie: Foyer, De Schalm

11. Rotonde Molenstraat
2 vragen:
– Roland checkt bij Rob van Nuenen of er bij de grens van het dorp klinkers komen te liggen of dat er een stuk asfalt blijft.
– Wanneer de nieuwe rotonde aan de Molenstraat/Koningsoordlaan wordt aangelegd, moet het verkeer worden omgeleid. Plandatum september /oktober2018. Heeft de Dorpsraad nog tips? Wat moet er meegenomen worden?

12. Actiepuntenlijst
Doorgesproken

13. Rondvraag
– In het verslag over de voorgang “Beukendreef” staat een passage die er niet in hoort te staan. John zal dit doorgaven aan de opsteller van het verslag.

22.15 uur: Tineke Donga sluit als voorzitter de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *