De werkgroep Koningsoord is betrokken bij de ontwikkeling van Koningsoord en Overhoeken. Gemeente en Projectontwikkelaar informeert ons en vraagt advies.  

KoningsoordDe werkgroep Koningsoord voert periodiek overleg met de gemeente Tilburg over het nieuwe winkelcentrum, de woningbouw, de sportaccommodatie en de renovatie van abdij Koningsoord. Ook is er goed contact met wethouder Mario Jacobs (monumentenzorg) en projectontwikkelaar Roozen van Hoppe die in 2015 eigenaar werd van het oude kloostercomplex. De Dorpsraad heeft regelmatig overlegd met Cultureel Centrum De Schalm en de Bibliotheek over gebruik en inrichting van het nieuwe multifunctionele ontmoetingscentrum in het abdijcomplex.