Het openhouden van de overweg bij de Raadhuisstraat heeft nog een kans. De gemeenteraad heeft de motie van de coalitie aangenomen. Dit betekent dat een onafhankelijk adviesbureau samen met een aantal betrokkenen en de dorpsraad een advies uit moet brengen over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het openhouden van de spoorwegovergang in de Raadhuisstraat.

Daarom is de dorpsraad een nieuwe werkgroep gestart. Deze groep bestaat uit een aantal betrokken bewoners en 2 leden van de dorpsraad namelijk: Henk Denissen en Hanny Robben. Onder de naam Ontsluiting van Berkel-Enschot gaat de werkgroep samen met de gemeente, de vraagstelling formuleren  en het onafhankelijk onderzoek volgen, begeleiden en bespreken.

De werkgroep kijkt nadrukkelijk naar de gevolgen en onderzoekt en bespreekt de noodzakelijke werkzaamheden die die nodig zijn na aanleg van het resterende deel van de Koningsoordlaan.  Belangrijk punten daarbij zijn:

  • de verkeersintensiteit in de Kraan
  • hoe de bezoekers van sportpark de Rauwbraken de parkeerplaats kunnen bereiken
  • de voorgenomen aanpassingen van de gemeente in het buitengebied rondom de overweg aan de Molenstraat