dropsraad

11 SEPTEMBER 2020 DORPSONTWIKKELINGVEILIGHEIDMONITORING WEGENSTRUCTUUR

Aftrap Monitoringsgroep
9 september j.l.

Woensdag 9 september 2020 was de gezamenlijke Kick-off van de monitoringsgroep van bewoners van Berkel-Enschot.
De Dorpsraad is blij dat deze van start is gegaan.

Deze groep gaat als eerste aan de slag met het opstellen van een monitorplan. Dit betreft o.a. de verkeerstromen die wijzigen door de veranderingen bij de spoorwegovergangen en de komst van de Koningsoordlaan. Er is hiervoor al enige historie.

Het monitorplan wordt een gekwalificeerd advies van bewoners aan het college van B&W en gaat naar de gemeenteraad. 11 dorpsgenoten hebben zich na een oproep in de Schakel voor de monitoringgroep aangemeld.

De gemeente zorgt met nieuwe mensen voor ondersteuning van de groep. We zijn er trots op dat deze dorpsgenoten zich willen inzetten voor de verkeersveiligheid in ons dorp.

Namens de Dorpsraad gaan Roland van Zuilen en Wilma van Geel deelnemen.

1 Reactie

Geert Mentink
19 Oktober 2020

Hallo, Ik zag in de Schakel dat de monitoringsgroep is gestart. Hartstikke mooi! Bij deze wens ik de monitoringsgroep heel veel succes en wil ik jullie bij voorbaat allemaal hartelijk danken voor de inzet. Waarschijnlijk ten overvloede: Houden jullie er rekening mee dat het beeld vertekend is door het corona-effect? De coronamaatregelen en ook de eigen intrinsieke gedragsverandering van mensen zorgen ervoor dat er minder verkeer op de weg zit dan 'normaal'. Daarnaast wordt er aan weerskanten van het spoor nog volop gebouwd. Als alle woningen klaar zijn en we corona onder de duim hebben, is er bij ons in de Kraan (deel met bestemmingsverkeer ten noordwesten van het spoor) aanzienlijk meer verkeer te verwachten dan nu het geval is. Goed om rekening mee te houden. Nogmaal veel succes. Ik zie de resultaten met belangstelling tegemoet! Met vriendelijke groet, Geert Mentink

Reageren?

* verplicht veld
*
*
*
*
Ja, ik ben akkoord met de privacy verklaring
clear this field


Aftrap Monitoringsgroep 9 September jl. Met aanwezigheid van wethouder Dols en Dorpsraad Voorzitter Tineke Donga-Freling is de nieuwe Monitoringsgroep van start gegaan met 11 dorpsgenoten uit Berkel-Enschot. De Dorpsraad is blij met deze start! De Monitoringsgroep gaat aan de slag met het opstellen van een Monitorplan dat een gekwalificeerd advies is aan het College en dat ook naar de Raad zal gaan. Vergaderingen en bijeenkomsten zijn voorlopig besloten. Er volgt wel berichtgeving naar alle inwoners van ons dorp.