dropsraad

BOG - Bewoners Overleg Groep

De BOG bestaat uit 15 betrokken bewoners uit Berkel-Enschot, die ongeveer zeven keer per jaar bij elkaar komen om zaken uit het dorp te bespreken. De afgelopen jaren hebben zij veel bereikt. Denk aan nieuwe speelplekken, veilige verkeerssituaties, de JongerenOnmoetingsPlek en buurtpreventie. 

Van alle projecten, die opgepakt worden, is het doel om samen met de bewoners tot een mooie, nieuwe oplossing te komen, die de sociale veiligheid, verkeersveiligheid of leefbaarheid verhoogt. 

Werkwijze BOG

De voorzitter van de BOG zit de vergaderingen van de BOG voor. Daarnaast sluiten een of meer afgevaardigden van de Dorpsraad aan en is meestal de wijkregisseur van gemeente Tilburg aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom. De data van de vergaderingen van de BOG worden vermeld in De Schakel. 
Stappenplan aanpak projecten: randvoorwaarden, kaders, beoordeling, evaluatie, realisatie en resultaat. 

Verslagen BOG

7 november 2019
12 september 2019
4 juli 2019
16 mei 2019
23 januari 2019 
14 november 2018
15 september 2018
13 juni 2018
11 april 2018
28 februari 2018

Taken BOG

 • Deelnemen aan het projecten- en projectenplusoverleg;
 • Aanspreekpunt binnen de Dorpsraad voor bewoners;
 • Lid BOG overlegt met de wijkregisseur over alle ontwikkelingen binnen Berkel-Enschot, m.u.v. de taken van de werkgroepen ontsluiting van Berkel-Enschot, en de werkgroep Koningsoord;
 • Aanspreekpunt voor alle bouwactiviteiten in Berkel-Enschot, m.u.v. het project Koningsoord; 
 • Verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het proefproject van de gemeente Tilburg, in het kader van burgerparticipatie, verrijk je wijk; 
 • Draagt zorg voor verslaglegging en rapportage naar het Dorpsraad Bestuur en overige leden
 • Adviseert en informeert het Dagelijks Bestuur over nieuwe ontwikkelingen; 
 • Contactpersoon naar de jongerenwerker en wijkagenten en buurtpreventie m.b.t. de jongeren;
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering en begeleiding van het gemaakte speelplekkenplan;
 • Heeft uitvoerig contact met andere werkgroepen over eventuele ontwikkelingen binnen Berkel-Enschot;
 • Coördineert en begeleidt het project Veilig Honk, i.s.m. Dorpsraad Udenhout. 

Vragen over BOG?

Corné Berkelmans

Corné Berkelmans

E-MAIL STUREN