dropsraad

Monitoring Wegenstructuur

Berkel-Enschot staat momenteel bol van de (nieuw)bouwprojecten, wat veel bouwverkeer met zich meebrengt. De commissie Monitoring Wegenstructuur streeft naar optimale veiligheid en leefbaarheid in ons dorp voor u als inwoner en gaat het gesprek met alle stakeholders dan ook aan.  

Plannen
Op 11 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten de overweg Raadhuistraat af te waarderen naar ongemotoriseerd verkeer op het moment dat de Koningsoordlaan is aangelegd. Gelijktijdig moet een commissie de verkeersontwikkelingen in en rond Berkel-Enschot gaan monitoren.

Bouwverkeer
Sedert 2008, met de ontwikkeling van de “Hoge Hoek” heeft Berkel-Enschot te maken met veel bouwverkeer. Dit zal in de komende jaren aanhouden. De nieuwbouw rond Koningsoord, het winkelcentrum en de woningen, de Nieuwe Waranda, de voormalige Caeciliaschool, nieuwbouw langs Enschotsebaan en  het bedrijventerrein Enschotsebaan hebben gevolgen voor de bezetting en de veiligheid van de wegenstructuur in en rond Berkel-Enschot. Met alle nieuwbouw en de realisatie van het nieuwe winkelcentrum zal ook het (woon-werk)verkeer in Berkel-Enschot toenemen.

De monitoringscommissie
De monitoringscommissie moet worden samengesteld uit inwoners van Berkel-Enschot, vertegenwoordiging van de Dorpsraad en de gemeente Tilburg. De taak van de commissie wordt het bewaken en beoordelen van de verkeersontwikkelingen in en rond Berkel-Enschot en de gemeente te adviseren in de te nemen verkeersmaatregelen.

< terug naar Projecten

Vragen over Monitoring Wegenstructuur?

Roland van Zuilen

Roland van Zuilen

E-MAIL STUREN