BUURTBUDGET

Buurtbudget aanvragen

De gemeente heeft samen met de Dorpsraad en een aantal bewoners een zogeheten Buurtbudget ingesteld. Dit betekent dat we van de gemeente ieder jaar een bedrag mogen besteden aan initiatieven in ons dorp. Het gaat dan om ideeën in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een mooi nieuw speeltoestel voor kinderen. Ook het verfraaien van een plantsoen kan een initiatief zijn.

Enkele voorbeelden van gerealiseerde initiatieven:

Beschildering transformatorhuisje Eikenboschweg/Abdijlaan:

tranformatorhuisje


Schaaktafels Koningsoord:

schaaktafels


Nestschommel Jasmijnlaan:

netschommel

Een belangrijke voorwaarde waaraan uw idee moet voldoen is het verhogen van de leefbaarheid en/of de sociale veiligheid. Uw initiatief moet ook gedragen worden door een meerderheid van de betrokken omwonenden. De Buurtbudgetcommissie (BBC), een werkgroep onder verantwoordelijkheid van de Dorpsraad zal, samen met de wijkregisseur van de gemeente Tilburg, uw idee eerst globaal toetsen. Hierna gaat u op aanwijzing van de BBC een draagvlakonderzoek uitvoeren. Bovendien moet u bereid zijn om, zo nodig, te participeren in de realisatie, nazorg en/ of onderhoud.

Bij een positief advies van de BBC, wordt uw idee naar de gemeente gestuurd, voor een definitief besluit. 

U krijgt altijd terugkoppeling over uw idee.

Tip: Soms krijgen mensen een e-mail in de SPAM box. Mocht het lang duren, controleer deze dan.

 

Hoe dient u uw idee in? 

U dient een idee in via onderstaand formulier. U vult het in en klikt op “versturen”.