Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijft de Dorpsraad hoe zij omgaat met uw contactgegevens en andere gegevens. Dit doen wij volgens de lijn van de privacyregels die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen helpen als u ons heeft ingeschakeld.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Dorpsraad Berkel-Enschot?
De Dorpsraad kan onderstaande persoonsgegevens verwerken voor de in deze verklaring genoemde doelen:
- Voornaam en achternaam
- Adres, postcode en plaats
- Telefoonnummer en emailadres
- Gegevens betreffende uw vraag
- Uw geboortedatum   

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
U verstrekt deze gegevens zelf aan ons. Bijvoorbeeld als u een formulier op onze website invult en naar ons stuurt, een vraag stelt via een email of in persoon een vraag aan ons stelt, bijvoorbeeld wanneer:
- U een aanvraag indient voor het Buurtbudget, voor subsidie Wijk aan Zet, waarvoor u van gemeente Tilburg onze goedkeuring nodig heeft;
of subsidie Verrijk je Wijk, waarvoor wij over toekenning besluiten.
- U een vraag stelt via ons secretariaat of aan onze commissies of als u ons informatie verstrekt tijdens een gesprek met u. Bijvoorbeeld in de commissie Bewoners Overleg Groep (BOG).

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om met u te kunnen communiceren of u verder te kunnen helpen, nadat u ons heeft ingeschakeld. We gebruiken uw gegevens intern voor ons bestuur of binnen onze commissies. Wij beperken het intern gebruik zoveel mogelijk. We verstrekken zonder uw toestemming geen gegevens aan de gemeente of overheid, tenzij er een wettelijke verplichting is. Aan anderen, waaronder commissies of platforms waaraan de Dorpsraad deelneemt, verstrekken wij ook alleen met uw toestemming gegevens.

Gevoelige gegevens:
Als u een email stuurt aan Loket BE of bezoekt en de hulp wil van onze vrijwilligers, verkrijgen deze soms gevoelige informatie van u, zoals over uw gezondheid. De vrijwilligers van Loket BE leggen op een veilige manier datgene vast, wat nodig is om u te kunnen helpen. Zij vragen tevoren uitdrukkelijk om uw toestemming en handelen volgens het Privacy-protocol Loket BE. Dit betekent dat uw gegevens door hen vertrouwelijk behandeld worden en niet gedeeld worden met (commissie)leden van de Dorpsraad.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen.

Welke rechten heeft u?
U kunt uw gegevens inzien,  laten wijzigen of verwijderen als deze niet meer juist zijn. Het is mogelijk dat wij niet meteen aan uw verzoek kunnen voldoen.   Wij streven ernaar om dit binnen drie weken te doen.  Neemt u hiervoor contact op met ons secretariaat via info@dorpsraadberkelenschot.nl

Beveiliging:
De Dorpsraad handelt zo zorgvuldig mogelijk. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ongewenste handelingen tegen te gaan.  Als u vermoedt dat er bijvoorbeeld misbruik van gegevens wordt gemaakt, meld dit dan bij ons secretariaat via info@dorpsraadberkelenschot.nl

Contact met ons opnemen?
Als vragen of klachten heeft over onze werkwijze, neemt u dan contact op via ons secretariaat via info@dorpsraadberkelenschot.nl

Ideeen voor je wijk ?