dropsraad

Ondernemerschap

De Dorpsraad ondersteunt bedrijven, gevestigd in Berkel-Enschot waar nodig en waar de Dorpsraad dit kan. Opkomen voor belangen van ondernemers, lobbyen bij de gemeente Tilburg. Alle inzet in het belang van het bedrijf, de inwoners van Berkel-Enschot als het gaat om werkgelegenheid en woonomgeving. 

 

Uw belang is ons belang
Als bedrijven gevestigd in Berkel-Enschot wensen of problemen hebben, die te maken hebben met de verhoudingen met de gemeente Tilburg, kunnen we proberen daar een bemiddelende rol in te spelen. Dat is in het belang van het bedrijf, maar ook in het belang van de inwoners van ons dorp als het gaat om werkgelegenheid en woonomgeving.

Samen staan we sterker
Wij kunnen ervoor zorgen dat de Tilburgse politiek de belangen van bedrijven laat meewegen als zij besluiten neemt die u raken. Ook kunnen we lobbyen bij de gemeente Tilburg. De ervaring leert dat er naar ons wordt geluisterd. Wat u als ondernemer alleen niet voor elkaar krijgt, lukt ons samen vaak wel.

In de Dorpsraad is minstens één bestuurslid gekoppeld aan de sector Midden- en Kleinbedrijf en Industrie binnen ons dorp. Dit bestuurslid is zelf ondernemer of ondernemer geweest.

< terug naar Thema’s

Ondernemerschap & MKB

Jos Verhoeven

E-MAIL STUREN