dropsraad

Verrijk je Wijk

Met dit project financiert de gemeente Tilburg ideeën van inwoners om hun leefomgeving gezelliger, socialer of veiliger te maken.

Prettig wonen in Berkel-Enschot

De inwoners van Berkel-Enschot weten zelf als geen ander, waaraan hun buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Ook de mensen in uw omgeving hebben daar ideeën over.
Met project Verrijk je Wijk, kunt u hier samen actief aan meewerken. 

Heeft u een idee? Op de homepage van deze website vindt u de Verrijk je Wijk button. Klik hierop en vul het aanvraagformulier in. Zodra de Dorpsraad uw aanvraag heeft ontvangen, wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Voor welke plannen kunt u geld aanvragen?

Voor elk plan waarvan u vindt dat het de buurt of de mensen in de buurt ten goede komt, kunt u geld aanvragen. Er is heel veel mogelijk! Voorwaarde voor toekenning van subsidie is dat de aanvraag de sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk verbetert of versterkt. We stellen gelden beschikbaar voor een aantal culturele activiteiten die typerend zijn voor het dorp en waar grote groepen inwoners plezier aan beleven. Denk hierbij aan de avondvierdaagse, de kersttocht, de intocht van Sinterklaas, de dikke bandenrace, St Job, hardloopevenement de Galgenloop, buurtpreventie, de bijeenkomst voor gedecoreerden, de nieuwjaarsreceptie etc.

Met Verrijk je Wijk! is daar dus geld voor. Wanneer uw aanvraag binnen is gekomen bij de Dorpsraad van Berkel-Enschot, is er een werkgroep die uw aanvraag beoordeelt en krijgt u zo snel mogelijk bericht of uw aanvraag wordt geaccepteerd en zo ja, hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld.

< terug naar Projecten

Vragen over Verrijk je Wijk?

Sjef van den Aker

E-MAIL STUREN