dropsraad

Dorpsontwikkeling

Naast de grote projecten als “Winkelcentrum Koningsoord” en “Monitoring Wegenstructuur” houdt de Dorpsraad zich ook bezig met de kleinere ontwikkelingen in Berkel-Enschot.

Het gaat hier om kleinere bouwprojecten. U kunt bijvoorbeeld denken aan de herinrichting van wegen, straten en parkeerplaatsen in het dorp.

De Dorpsraad vindt het belangrijk dat de betrokken bewoners door de gemeente of projectontwikkelaar goed en tijdig geïnformeerd worden. De leden van de Dorpsraad volgen zelf ook de (voorgenomen) besluiten van de gemeente en de gepubliceerde bouw- en sloopvergunningen en stellen daarover zo nodig vragen.

Als een groep bewoners bij zo’n herinrichting van hun straat vastloopt, probeert De Dorpsraad desgevraagd te helpen. Bij een herinrichting kunnen we vaak gemakkelijk contact leggen met de verantwoordelijke ambtenaar of projectleider. Als het nodig is gaan we in gesprek met de bewoners en vertegenwoordigers van gemeenten om tot een oplossing te komen. Zo is met onze hulp de herinrichting van de Gerardusstraat met bijbehorende parkeerplaatsen tot volle tevredenheid opgelost.

Presentatie sloop winkelcentrum Eikenbosch

 

< terug naar Thema’s

Vragen over dorpsontwikkeling?

Anton Visser

E-MAIL STUREN