dropsraad

Monitoring Wegenstructuur

Berkel-Enschot staat momenteel bol van de (nieuw)bouwprojecten, wat veel bouwverkeer met zich meebrengt. De monitorgroep wegenstructuur streeft naar optimale veiligheid en leefbaarheid in ons dorp voor u als inwoner en gaat het gesprek met alle stakeholders dan ook aan.  

Plannen
Op 11 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten de overweg Raadhuistraat af te waarderen naar ongemotoriseerd verkeer op het moment dat de Koningsoordlaan is aangelegd. Gelijktijdig moet een commissie de verkeersontwikkelingen in en rond Berkel-Enschot gaan monitoren.

Bouwverkeer
Sedert 2008, met de ontwikkeling van de “Hoge Hoek” heeft Berkel-Enschot te maken met veel bouwverkeer. Dit zal in de komende jaren aanhouden. De nieuwbouw rond Koningsoord, het winkelcentrum en de woningen, de Nieuwe Waranda, de voormalige Caeciliaschool, nieuwbouw langs Enschotsebaan en  het bedrijventerrein Enschotsebaan hebben gevolgen voor de bezetting en de veiligheid van de wegenstructuur in en rond Berkel-Enschot. Met alle nieuwbouw en de realisatie van het nieuwe winkelcentrum zal ook het (woon-werk)verkeer in Berkel-Enschot toenemen.

De monitorgroep
De monitorgroep moet worden samengesteld uit inwoners van Berkel-Enschot, vertegenwoordiging van de Dorpsraad en de gemeente Tilburg. De taak van de monitorgroep wordt het bewaken en beoordelen van de verkeersontwikkelingen in en rond Berkel-Enschot en de gemeente te adviseren in de te nemen verkeersmaatregelen.

Actuele stand aanleg Koningsoordlaan
Er wordt al hard gewerkt aan de aanleg van de Koningsoordlaan. Fase 1 van de aanleg achter sportpark de “Rauwbraken” en Raadhuistraat t/m de Rotonde” zullen 21 juni vermoedelijk gereed zijn. Fase 2 afwerken van fase 1 (aanbrengen van de asfaltweg ) en de aanleg van het resterende stuk Koningsoordlaan, het aansluiting van de Kraan op de Koningsoordlaan en het bouwen van de brug over de fietstunnel zullen eind van het jaar worden opgeleverd. Wanneer de Koningsoordlaan klaar is, zal Prorail de spoorwegovergang afwaarderen naar “Niet gemotoriseerd" verkeer.

Tekeningen Koningsoordlaan
Tekening 1 Fietstunnel
Tekening 2 GOW Kraan
Tekening 3 GOW Raadhuisstraat
Tekening 4 GOW Rotonde
Tekening 5 GOW Rauwbraken

< terug naar Projecten

Vragen over Monitoring Wegenstructuur?

Roland van Zuilen

E-MAIL STUREN