Aanpak kruising Hoolstraat/Heikantse baan op advies monitorgroep

Aanpak kruising Hoolstraat/Heikantsebaan op advies monitorgroep

Op advies van de monitorgroep verkeer wordt de kruising Hoolstraat/Heikantsebaan binnenkort aangepast en het wegdek van de Hoolstraat waar nodig verbeterd. Ook pleit de groep voor een verbetering van de verkeerssituatie op de Brevierstraat/Eikenboschweg. Deze locatie is ingewikkelder en vraagt meer studie.

Op de Hoolstraat constateert de monitorgroep een toegenomen verkeersdruk (van 300 naar 400 voertuigen per etmaal), verslechtering van het wegdek en drie aanrijdingen op de kruising Hoolstraat/Heikantsebaan. Op basis van deze situatie adviseert de monitorgroep om maatregelen te nemen in de Hoolstraat en de kruising van de Hoolstraat met de Heikantsebaan veiliger te maken. Ze adviseert om de Hoolstraat verkeersluw te maken, de snelheid te beperken tot 30 kilometer per uur, het wegdek (de kinderkopjes en klinkers) te herstellen, waarschuwingsborden ‘gevaarlijke kruising’ met onderbord ‘Let op! Hier heeft rechts voorrang’ bij de kruising te plaatsen én in de binnenbocht van de Hoolstraat met de Heikantsebaan verharding aan te brengen.

De gemeente gaat de maatregelen bij de Heikantsebaan uitvoeren en het wegdek van de Hoolstraat herstellen op de punten waar het niet aan het vastgestelde onderhoudsniveau voldoet. Het verkeersluw maken of de snelheid remmen op de Hoolstraat, vindt de gemeente niet nodig vanwege de aard van de weg (kasseien) en het beperkte aantal voertuigen dat er dagelijks overheen rijdt. De plaatsing van onderborden is naar haar idee ook niet nodig, omdat de plaatsing van waarschuwingsborden voldoende om extra oplettendheid vraagt.

Ook over de situatie bij de Brevierstraat en de kruising van de Brevierstraat met de Eikenboschweg heeft de monitorgroep advies gegeven. De monitorgroep constateert dat de Brevierstraat druk en onveilig is en dat de kruising onoverzichtelijk is, met name voor voetgangers en fietsers. Deze wegen zijn momenteel de hoofdroute vanuit het dorp naar Koningsoord. Toekomstige ontsluitingen vanuit De Kraan zijn nog niet klaar, maar de monitorgroep vindt de situatie dusdanig ernstig dat zij adviseert om zowel de Brevierstraat als de kruising Brevierstraat/Eikenboschweg nu toch al opnieuw te bekijken. Zij denkt bij de kruising aan de aanleg van een rotonde of een gelijkwaardige kruising, het verbreden van voetpaden en het aanleggen van een natuurlijk fietspad naast het Eikenlaantje. De gemeente bekijkt het advies nu. Wordt vervolgd.

Mede op advies van de monitorgroep, is de fiets-oprit naar de spoorwegovergang Raadhuisstraat inmiddels aangepast door de gemeente. Daarmee wordt voorkomen dat automobilisten tóch denken vanuit de Raadhuisstraat rechtdoor het spoor over te kunnen steken.

 

Achtergrond Monitorgroep

De monitorgroep Verkeer adviseert sinds eind 2020 de gemeente over verkeersknelpunten. De monitorgroep richt zich op de effecten van de aanleg van de Koningsoordlaan en de veranderingen aan de spoorwegovergangen. Daarvoor zijn ook verkeerstellingen en snelheidsmetingen gedaan. Die tellingen en metingen helpen om te beoordelen of de wegen in het dorp de verkeersstromen aan kunnen. De groep bestaat uit negen bewoners plus twee vertegenwoordigers uit de Dorpsraad. De groep wordt ondersteund door een verkeerskundige en procesbegeleider vanuit de gemeente. De volledige adviezen van de monitorgroep, het monitoringsplan en het overzicht van locaties waarover de groep adviseert zijn te bekijken op de site van de Dorpsraad (www.dorpsraadberkelenschot.nl). Als u de monitorgroep iets wilt vragen of wilt melden, dan kunt u mailen naar:  monitorgroepverkeer@dorpsraadberkelenschot.nl

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?