9 juni 2023

Coffeeshop

Beste inwoner,

De Dorpsraad is ook donderdag 8 juni op de hoogte gebracht van de loting voor een locatie voor een coffeeshop.

Diezelfde avond hebben wij de dorpswethouder en omgevingsmanager gesproken over dit onderwerp. Zij hebben het proces toegelicht en tevens aangegeven wat de vervolgstappen zijn voor de gemeente. Uiteraard hebben wij onze zorg uitgesproken en aangegeven dat onze inwoners naar verwacht bezwaar zullen gaan maken. We hebben inmiddels al meerdere signalen van ongeruste inwoners ontvangen.

Dinsdag a.s. zal een bewonersbrief van de gemeente worden verspreid met daarin een website en mailadres waar vragen gesteld kunnen worden. De wethouder heeft toegezegd dat hij ons op de hoogte houdt van het proces en termijnen waarin een en ander wordt vastgelegd.

Het is voor ons ook nog vers. We gaan het proces, met daarin de omgevingsdialoog zeker kritisch volgen. De uitkomst daarvan zal bepalend zijn voor ons definitieve standpunt. De Dorpsraad heeft geen formele stem in de besluitvorming, maar de gemeente is wel verplicht om ons advies serieus te overwegen voordat zij een beslissing neemt.

Onze belangrijkste rol nu is om er als vertegenwoordiger van bewoners, verenigingen en andere partijen uit het dorp voor te zorgen dat alle reacties met rationele en emotionele bezwaren bij de besluitvorming worden ingebracht. Dank voor uw inbreng daarbij.

Met vriendelijke groet,

 Tineke Donga-Freling

Voorzitter Dorpsraad Berkel-Enschot

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?