24 maart 2022

Zorgen Dorpsraad Berkel-Enschot grootschalige huisvesting arbeidsmigranten Enschotsebaan

Eind maart heeft de Dorpsraad Berkel-Enschot een brief aan de nieuwe raadsleden van de gemeente Tilburg gestuurd waarin zij zorgen uit over de voorgenomen medewerking van de gemeente aan een grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten aan de Enschotsebaan. De Dorpsraad erkent dat arbeidsmigranten goede huisvesting nodig hebben, maar stelt vragen over een aantal zorgelijke onderwerpen.

Zo mist de Dorpsraad solide onderbouwing voor de betiteling als ‘kansrijk’ voor de locatie aan de Enschotsebaan. Daarbij komt dat er grote zorgen zijn over de verkeersveiligheid vanwege de beperkte mogelijkheid tot ontsluiting en de toename van verkeersbewegingen. Tenslotte wijst  de Dorpsraad op de sociale impact  die het grote aantal van 600 personen op het dorp heeft.

Daarnaast is tijdens de informatiebijeenkomsten over de huisvesting op 15 en 19 januari jl. melding gemaakt van een klankbordgroep. Het proces van deze groep gaat parallel lopen aan dat van het haalbaarheidsonderzoek, het programma van eisen en wettelijk toetsingskader. Deze samenloop van processen vindt de Dorpsraad zeer opmerkelijk.

In haar brief vraagt de Dorpsraad de gemeenteraadsleden daarom het college van B&W om toelichting te vragen en roept hen op tot reflectie om te voorkomen dat er onomkeerbare besluiten worden genomen.

Lees de volledige brief hier.

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?