1 november 2022

Te kort schieten buslijn 9

Onlangs heeft de Dorpsraad opieuw aandacht gevraagd bij de raad van de gemeente Tilburg voor buslijn 9.  De Dorpsraad constateert problemen voor onze inwoners met betrekking tot de slechte bereikbaarheid van ons dorp door middel van de enige buslijn.

 

GGoud: knelpunt geen verbinding Koningsoord

De verbinding van Berkel-Enschot naar Tilburg vice versa wordt uitgevoerd door vervoerder Arriva met buslijn 9. Deze verbinding is ronduit erbarmelijk vanwege het afschalen, waar eerder opschalen nodig is. De lijn schiet met name te kort door het gebrek aan een goede verbinding naar ons dorpshart/winkelcentrum ‘Ons Koningsoord’.

Inmiddels bevestigt het recente belevingsonderzoek vanuit Ggoud dat het gebrek aan een goede verbinding naar Koningsoord een knelpunt is en de nood hoog is om de verbinding van lijn 9 te verbeteren. Veel senioren, vooral ouderen zonder eigen vervoer, en inwoners met beperkingen, zijn op de bus aangewezen om zelfredzaam te kunnen blijven en hun contacten te onderhouden. Graag verwijzen wij u in dit verband naar de infographic bij de tussenrapportage Ggoud die u 27 september jl. van het college ontving.

In aanloop naar zijn gesprek met vervoerder Arriva schreven wij wethouder Grashoff (in cc naar uw raad en provinciale staten over de problematiek in ons dorp (bijlage onze brief van 25 juli 2021)). De zwaarwegende adviesrol die het college heeft, brengt - voor zover wij kunnen zien - geen verandering teweeg. Arriva beweegt niet, noch de provincie. Alles bij elkaar zeer teleurstellend.

Nu aanpassing nodig

Met name voor de ouderen is het belangrijk dat aanpassingen in het busvervoer niet te lang op zich laten wachten. Er zijn vanuit de gemeente weliswaar voorbereidingen gaande over de mobiliteit in de dorpen, zoals de onderzoeken naar een station en ‘multimodale bereikbaarheid’ Oostflank Pauwels. Daar zijn we als Dorpsraad bij betrokken, maar we weten daarvan dat de stip op de horizon ver weg ligt. Voor veel ouderen is elk jaar wachten er één teveel. De Dorpsraad vindt dat er nu aanpassing nodig is.

De 84-jarige Jetty Boers legde onlangs in een artikel in Omroep Tilburg uit wat de knelpunten voor met name senioren zijn. 

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?