22 februari 2019

Gaan de Provinciale Staten de bus wéér missen?

Openbare brief aan alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen 2019 voor de Provinciale Staten.
GAAN DE PROVINCIALE STATEN DE BUS WÉÉR MISSEN?

Als je het nodige gevoel hebt voor humor dan levert de website van de Provinciale Staten van
Brabant de volgende grappige zinsnede op: De provincie investeert veel in het aantrekkelijk maken
van het openbaar busvervoer in Brabant.

Maar dan moet je niet wonen in een van de kleine kernen van deze provincie zoals Udenhout en
Berkel-Enschot. Daar zijn de meeste halteplaatsen tegen hoge kosten eerst aangepast aan de eisen
van de tijd en vervolgens simpelweg opgeheven. Dan moeten de mensen maar wat verder lopen om
de bus te kunnen nemen, toch?

Ook probeert de stadsbus voortaan al om te draaien aleer hij de dorpsgrens heeft overschreden. Echt
het dorp inrijden zou namelijk te veel tijd vragen. Het gaat dus niet om effectief openbaar vervoer
maar steeds om het besparen van kosten.

Tegelijkertijd haalt de gemeente ook uit efficiency overwegingen, steeds meer voorzieningen weg uit
de dorpen. Moeten ze maar naar de stad komen. Ja, maar hoe dan, met de bus?

De vergrijzing in de dorpen is beduidend hoger dan in Tilburg-stad en dat betekent dat een groeiende
groep mensen behoefte heeft aan goed bereikbaar én frequent openbaar vervoer. Niet alleen voor
senioren maar ook voor de bewoners van de nieuwbouw wijken ligt de bushalte nu veel te veraf.
Bovendien is de frequentie ver ondermaats ten opzichte van de stad.

En wat gaat dat betekenen als door de aanstaande herindeling nog meer kleine kernen, zoals
bijvoorbeeld Biezenmortel, onderdeel worden van een grotere gemeente en dus van één en
dezelfde busverbinding? Dan wordt de spoeling wel héél erg dun.

De dorpsraden pleiten al jaren bij de gemeente voor een betere bereikbaarheid van de dorpen door
middel van goed openbaar vervoer. Maar de gemeente verwijst dan telkens door naar de Provinciale
Staten, want die zijn daar verantwoordelijk voor. Die bewering van de Provinciale Staten op hun website dat zij de het openbaar vervoer aantrekkelijker willen maken roept in de kleine kernen dan ook uitsluitend hoongelach op.

Als de dorpsraad aandringt op een gesprek hierover wordt zij telkens terugverwezen naar Het
Reizigersoverleg Brabant of de verantwoordelijk vervoerder Arriva en dat levert niets op.

Binnenkort, 20 maart, zijn er weer verkiezingen voor die Provinciale Staten. De opkomst loopt al
jaren terug, van 94% in 1966 naar gemiddeld 46% de laatste keren. Begrijpelijk want op welk
praktisch vlak kunnen wij als kiezers nog wat verwachten van dit gremium? Wie heeft daar nog echt
aandacht voor de burgers, voor de kleine kernen?

Daarom de volgende vraag.
Welke partij in de Provinciale Staten is nu eindelijk bereid zich echt in te zetten voor een goed
openbaar vervoer en brengt ons zó weer terug in het stemlokaal?
Welke partij zorgt er dus voor dat wij de bus niet meer gaan missen?


Met vriendelijke groet,
de Dorpsraden van Udenhout en Berkel-Enschot
www.dorpsraadudenhout.nl en www.dorpsraadberkelenschot.nl

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?