14 oktober 2023

Hoe ziet de gemeente de toekomst voor ons dorp?

Wilt u weten welke toekomstplannen de gemeente heeft voor Berkel-Enschot met betrekking tot nieuwe woningbouw, een station, wegen-en infrastructuur, landbouw en natuur? Kom dan naar de informatieavond van de gemeente in de Druiventros op 2 november a.s. om 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Ook de Dorpsraad is hierbij aanwezig.

De toekomstvisie van de gemeente voor de ontwikkeling van Berkel-Enschot, de omliggende dorpen en het landelijk gebied daartussen (de ‘Oostflank’) staat beschreven in een concept koersdocument. Dit is te vinden op de website van de gemeente: tilburg.nl/oostflank De plannen in dit koersdocument raken direct de leef- en woonomgeving voor inwoners, jong en oud, en ondernemers in ons dorp. De gemeenteraad besluit komend voorjaar over toekomst van Berkel-Enschot. De Dorpsraad meent dat in het concept koersdocument al posities worden ingenomen, terwijl de benodigde randvoorwaarden er niet in staan. Hoe kijkt u naar deze plannen? Graag horen wij uw mening. Wij gaan vóór 10 november op de plannen reageren en nemen daarna nog actie richting de gemeenteraad. Uw input op 2 november willen we daarin graag meenemen. U kunt ons ook mailen op info@dorpsraadberkelenschot.nl

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?