9 april 2024

Informatieavond extra basisschool voetbalcomplex Jong Brabant

Op het sportcomplex van voetbalvereniging Jong Brabant aan de Berkelseweg 14 in Berkel-Enschot komt vanaf het schooljaar 2024-2025 tijdelijk huisvesting voor een nieuwe, openbare basisschool. De school is nodig omdat bij de huidige scholen in Berkel-Enschot geen plek is voor het grote aantal nieuwe leerlingen in het dorp. Het tijdelijke gebouw blijft minimaal vier jaar in gebruik. Daarna verhuist de school naar een nieuwe permanente locatie in het dorp, als onderdeel van een nieuw kindcentrum (samen met kinderopvang). De gemeente zoekt nog een definitieve locatie voor de nieuwe school.

De nieuwe openbare basisschool behoort tot het schoolbestuur van stichting Kinderstad, een organisatie voor basisonderwijs en kinderopvang. De komst van een nieuwe bassischool naar Berkel-Enschot past in de lange termijnplannen voor onderwijshuisvesting die de schoolbesturen samen met de gemeente hebben ontwikkeld.

Bewonersavond 14 mei 2024
De gemeente, Jong Brabant en Kinderstad praten omwonenden bij over de vergunning en het vervolgproces op een bewonersavond op dinsdag 14 mei. Ook laat de gemeente dan de eerste ontwerpen voor de verkeerssituatie zien. Daarnaast praten zij de omwonenden bij over de inrichting en uitstraling van het schoolgebouw en terrein van Jong Brabant. Verder is er de gelegenheid om vragen te stellen. Het schoolbestuur van Kinderstad, vv Jong Brabant en de gemeente nodigen omwonenden van harte uit voor deze avond in de kantine van Jong Brabant, Berkelseweg 14. Inloop vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.

 

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?