Nieuwjaarsspeeches 2022

Bekijk en beluister hier de nieuwjaarsspeeches van de Dorpsraad, gemeente Tilburg en de mooie muzikale nieuwjaarsgroet van Muziekvereniging Concordia. Een gelukkig en gezond 2022!       

Tineke Donga-Freling, Voorzitter Dorpsraad Berkel-Enschot
Bekijk de de volledige speech hier.
Lees de volledige speech hieronder.

"De betrokkenheid van de burgers samen met de ambtenaren van de gemeente Tilburg leidt tot positieve reacties over en weer. Hier hebben we enorme stappen gezet."
Rolph Dols, Wethouder gemeente Tilburg
Bekijk de volledige speech hier.

"Ondanks alle beperkingen, ben ik trots op wat me bereikt hebben met onze vereniging. Ik wens u een fantastisch nieuwjaar!"
Susan van Lieshout, Voorzitter Muziekvereniging Concordia Berkel-Enschot
Bekijk de volledige speech hier.
Luister hier naar de muzikale groet van Concordia, fotoclub Berkel-Enschot en Vimbai Zimuto.

"Beste dorpsgenoten,

De leden van de Dorpsraad hadden verwacht u in 2022 op onze traditionele nieuwjaarsreceptie te mogen ontmoeten. Helaas, deze bijeenkomst kon vanwege Corona niet doorgaan. Zoals helaas veel evenementen in het afgelopen jaar of die gepland zijn voor het begin van dit jaar. Opnieuw zijn veel van onze inwoners en ondernemers geconfronteerd met de nare en diverse gevolgen van dit virus en de maatregelen die dit virus met zich meebrengt.

Ondanks corona, staat ons dorp niet stil. Berkel-Enschot breidt zich uit en deze ontwikkeling zet door. De Dorpsraad vindt dat de benodigde voorzieningen daarmee in de pas moeten lopen. Dat vergt onze inzet richting de gemeente.

Ook is aandacht nodig voor de nieuwkomers zelf. Door de lockdown hebben zij nauwelijks kennis kunnen maken met u en de Dorpsraad. Ik heet hen via deze weg alvast van harte welkom in ons dorp en doe graag een beroep op u om hen ook te verwelkomen en wegwijs te maken in ons mooie Berkel-Enschot.  

Een korte terugblik 2021
Aan uw belangenbehartiging werken we voortdurend, zo ook afgelopen jaar. We maakten onze zorgen aan de gemeente kenbaar zoals:
het oplaadpuntenbeleid; het afschalen van buslijn 9, onveilige verkeerssituaties bij Bedrijvenpark Enschot en Enschotsebaan. Via beeldbellen gingen we hierover in gesprek. Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen schreven we politieke partijen aan over belangrijke punten voor ons dorp.  

Die werkzaamheden werpen haar vruchten af. In samenwerking met andere vrijwilligers, verenigingen en organisaties hebben we namelijk het nodige voor ons dorp kunnen doen. Wij zijn hen dankbaar voor hun inzet.  

Zo zijn vanuit de monitorgroep gezamenlijk adviezen uitgebracht over verkeersknelpunten. En nemen we deel aan de klankbordgroep voor herinrichting van Eikenbosch en zijn we met Platform 533 onverminderd doorgegaan voor het verkrijgen van een grote multifunctionele zaal.

Met het Platform Welzijn werken we daarnaast verder aan de uitkomsten van het onderzoek van het programma Gezond en Gelukkig Oud voor onze ouderen. Ons loket BE bleef ook in coronatijd telefonisch of via email bereikbaar voor uw hulpvragen.
Bij gebrek aan geschikte ruimte voor onze jeugd, zijn we in gesprek met c.c. de Schalm over mogelijkheden en activiteiten voor de jeugd. Via het Buurtbudget kreeg het transformatorhuisje een mooie schildering met verwijzing naar de kloosterzusters. En zo kijken we toch terug op een vruchtbaar jaar.    

Toekomst: 2022 en verder
We hebben in 2021 gewerkt aan de dorpsagenda met de gemeente. In deze Dorpsagenda hebben we eerst onze visie (droom) opgeschreven. Deze droom bewaakt wat ons betreft de waarde van ons dorp: “Berkel-Enschot wil haar groene dorpse karakter en haar eigen verenigingsleven behouden. Ze wil een dorp zijn, waar jong en oud met liefde voor het dorp op een prettige en veilige manier kan wonen, spelen, sporten, leren, werken, samenleven en ontmoeten. Een dorp, waarin de bewoners een sterke sociale binding en grote saamhorigheid ervaren en een houding hebben van: we helpen elkaar waar mogelijk”.

Deze visie/ droom hebben we ingedeeld in 5  ‘kernopgaven’:

  • Mobiliteit en verkeersveiligheid
  • Groen en Spelen
  • Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
  • Sociale basis en voorzieningen
  • Klimaatadaptatie

Deze 5 opgaven hebben we naar de toekomst al wat uitgewerkt. Het is een dynamisch document, een soort van kompas. Hierover gaat u komend jaar meer van ons horen. Als corona het toelaat, zullen we dat in persoonlijk contact op onze jaarvergadering of andere bijeenkomst doen.

Tot slot: hoewel we allemaal, jong en oud, persoonlijke contacten missen, hoop ik dat we in 2022 meer lichtpuntjes krijgen, elkaar kunnen ontmoeten en de saamhorigheid die ons dorp zo kenmerkt, weten te behouden.  U hoort van ons via onze website en Facebook en berichten in de Schakel.

Ik wens u en uw naasten namens alle leden van de Dorpsraad een gelukkig en bovenal een gezond 2022."

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?