11 december 2021

Ouderen Berkel-Enschot gaan voor Ggoud

In juni 2021 hebben alle 65-plussers van Berkel-Enschot een brief van de Gemeente Tilburg ontvangen, in nauwe samenspraak met het Platform Welzijn. Hierin werd de aangeschreven oudere uitgedaagd een vragenlijst in te vullen over wonen, voorzieningen, bereikbaarheid, geheugenproblemen en ontmoeten.

In totaal hebben maar liefst 476 mensen gereageerd en hebben wij met uw response een heel representatief beeld kunnen vormen van hoe 65-plussers het wonen en welzijn in Berkel-Enschot ervaren. De uitkomsten van het onderzoek vindt u in deze presentatie en in deze infographic.


Vervolg

In 2022 gaan we samen met de Gemeente Tilburg, de Dorpsraad, Platform Welzijn Berkel-Enschot en een aantal betrokken dorpsgenoten hier verder mee aan de slag. Wilt u ook één van deze betrokken dorps-genoten zijn? 
Neem dan contact op met Platform Welzijn Berkel-Enschot (platformwelzijnbe@gmail.com).

Ter verduidelijking

Ggoud staat voor Gezond en gelukkig oud. De naam duidt op een programma dat de Gemeente Tilburg is gestart om in nauwe samenwerking met de plaatselijke verenigingen te onderzoeken wat u (de 65-plusser) belangrijk vindt om letterlijk gezond en gelukkig oud te worden. Hoe ervaart u uw woongenot in Berkel-Enschot, zijn er voldoende ontmoetingsmogelijkheden, zijn de voorzieningen goed bereikbaar, voelt u zich veilig in ons mooie dorp. Vragen waar u als inwoner verzocht werd vanuit uw eigen gevoelen en ervaring antwoord op te geven. De Gemeente Tilburg en de deelnemers in het Platform Welzijn Berkel-Enschot hebben zich in gezamenlijkheid uitgesproken “werk” te maken van de antwoorden. Uw belang en dat van alle ouderen wil men dienen, dusdanig dat bijvoorbeeld het zo lang mogelijk in Berkel-Enschot blijven wonen meer vanzelfsprekend wordt. Dat er voldoende (geschikte) woningen voor ouderen beschikbaar zijn/komen, dat de mobiliteit en veiligheid meer gegarandeerd zijn, dat ontmoetingen in adequate voorzieningen meer vanzelfsprekend zijn. Doel: GEZOND EN GELUKKIG OUD WORDEN IN BERKEL-ENSCHOT. Meer informatie vindt u op: www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/gezond-en-gelukkig-oud-in-tilburg 

Platform Welzijn Berkel-Enschot is een samenwerkingsverband van diverse organisaties en vrijwilligers die actief zijn voor de ouderen in Berkel-Enschot. Denk hierbij aan o.a. De Dorpsraad, KBO, SWO, Loket B-E, De Zonnebloem, De Schalm, Bibliotheek, Koningsoord, Thebe, Thebe extra, De Wever, 't Heem, Platform 533, Fysio op Maat, Toegang Zorg, Parochie en ContourdeTwern. 

platform welzijn

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?