12 november 2023

Reactie Dorpsraad Berkel-Enschot op concept Koersdocument Oostflank

Op 2 november jl. heeft de gemeente het concept Koersdocument Oostflank aan onze inwoners in de Druiventros gepresenteerd en toegelicht. In dit plan wordt de ontwikkeling van het gebied dat bestaat uit de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Udenhout, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en in de periode tot 2040 geschetst. De Dorpsraad was hier ook bij. Wij hebben al eerder intensief contact gehad met de gemeente over de keuzes die in dit document beschreven zijn.

In de basis zijn we uitermate blij met het concept Koersdocument Oostflank en veel daarin aangegeven ontwikkelingen voor ons dorp en omgeving. Wel zijn en blijven er bij ons ernstige zorgen en knelpunten m.b.t. de ontsluiting van Berkel-Enschot als geheel en de nieuw geplande woongebieden, met de auto en het openbaar vervoer in het bijzonder. Het concept Koersdocument is volgens ons op diverse punten onvoldoende concreet over de aanpak en/of oplossing hiervan.

We zijn blij met de beoogde nieuwbouw, met name voor onze jongeren en ouderen. De gekozen verdeling bij de woningbouwopgave baart ons echter zorgen.  We hopen en verwachten dat onze reactie de gemeente  voldoende inhoud en helderheid biedt om het document op deze punten aan te passen en aan te scherpen.

Wij hebben de gemeente gevraagd om met ons gezamenlijk het gesprek aan te gaan en inhoud te geven aan het bieden van passende woonvormen voor alle bewonersgroepen in Berkel-Enschot. Dit zodanig dat jong en oud kan doorstromen en (desgewenst) in het eigen dorp kan blijven wonen

Lees de volledige reactie van de Dorpsraad

Blader door presentatie van de Dorpsraad op de informatiebijeenkomst 

Bekijk de informatie over de Oostflank op de website van de Gemeente Tilburg

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?