1 februari 2024

Vergunningsaanvrager coffeeshop in beroep na afwijzing

Begin december kregen we te horen dat de vergunning voor Koningsoord 134 voor het openen van een Coffeeshop vanwege inhoudelijke gronden is geweigerd. De aanvrager had niet voldaan aan de verplichte fixatieregel, wat betekent dat de persoon die destijds aan de loting heeft meegedaan niet dezelfde persoon is die de vergunning heeft aangevraagd. De betrokkene had vanaf deze datum zes weken de tijd om tegen dit besluit in bezwaar te gaan. Op 15 januari 2024 is van deze gelegenheid gebruik gemaakt door een pro-forma bezwaar in te dienen. Dit houdt in dat er een niet-gemotiveerd bezwaar is ingediend. Zodra de bezwaargronden zijn aangevuld (de indiener krijgt hier twee weken de tijd voor), wordt er een hoorzitting gepland. Hierna volgt een beslissing op bezwaar door de bezwarencommissie van afdeling Juridische Zaken. Zolang er geen onherroepelijk besluit is genomen is er geen mogelijkheid om binnen een loopafstand van 250 meter een aanvraag in te dienen voor een andere coffeeshop. Meer informatie kunt u vinden op de website Coffeeshops - Gemeente Tilburg.

Dit betekent niet dat er geen coffeeshop meer op Koningsoord zou kunnen komen. In het beleid van de gemeente is nog steeds ruimte voor een 12e en 13e coffeeshop. In juni 2023 heeft hiertoe een loting plaatsgevonden waarbij ondernemers, gekoppeld aan een locatie, konden deelnemen en waarbij de winnaars in aanmerking kwamen om een vergunning aan te vragen. De eerste twee in de rij waren het Verdiplein in Tilburg Noord en Koningsoord in Berkel-Enschot. Omdat de locatie in Noord bij nader inzien toch niet voldeed aan de criteria (het bevond zich binnen 250 meter van een jongerencentrum) is deze komen te vervallen. De vergunningsaanvraag voor Koningsoord 134 in Berkel-Enschot is zoals bekend afgewezen, en er loopt nu een bezwaarprocedure. Omdat de locatie in Tilburg Noord niet door kon gaan, krijgt automatisch de volgende in de rij de mogelijkheid een vergunning aan te vragen. De gemeente heeft vorige week bekend gemaakt dat dit Paletplein 11 in Tilburg West betreft. Mocht deze vergunningsaanvraag eveneens worden afgewezen, dan is de volgende weer aan de beurt. Dit geldt ook voor de bezwaarprocedure met betrekking tot Koningsoord: als het bezwaar ongegrond wordt verklaard en dat besluit onherroepelijk is geworden, dan pas gaat de mogelijkheid tot het aanvragen naar de volgende in de rij. Er kan immers na de bezwaarprocedure een beroepsprocedure gevoerd worden. De uitslag van de loting en de volgorde van de winnaars is niet publiekelijk bekend gemaakt door de gemeente.

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom de coffeeshop en andere ontwikkelingen in ons dorp.

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?