De BOG is onze bewonersoverleggroep. Een groep van betrokken bewoners die ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar komen om zaken uit het dorp te bespreken. De afgelopen jaren hebben zij veel bereikt. Denk aan nieuwe speelplekken, veilige verkeerssituaties en buurtpreventie.

De voorzitter van de BOG zit de vergaderingen van de BOG voor.  Daarnaast sluiten een of meer afgevaardigden van de dorpsraad aan en is en meestal de wijkregisseur aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom. Hou onze agenda in de gaten voor de data.

Lees de verslagen van BOG.

Op dit moment zoekt de Dorpsraad leden voor de BOG en zijn wij ook opnieuw naar een nieuwe voorzitter.