16 december 2020

Beëindiging van de BOG BewonersOverlegGroep

Sinds begin dit jaar hebben we, als Dorpsraad, geprobeerd om de BOG nieuw leven in te blazen. Dit hebben we gedaan door o.a. oproepen in de Schakel met onze nieuwsbrief en door actief dorpsbewoners te benaderen. Dit heeft niet tot meer reacties of tot deelname aan het BOG-overleg geleid. Wel heeft de Dorpsraad gemerkt dat onze dorpsbewoners de Dorpsraad makkelijker kunnen vinden. Dit zien we in een groeiend aantal e-mails en reacties op onze website en Facebook groep. Mogelijk is dit ook het resultaat van de enquête die we in de maand juli op Koningsoord hebben gehouden.

Toen Roland van Zuilen het stokje als voorzitter van de BOG overnam, heeft hij gezegd dat hij zich zou inspannen voor de BOG, maar als we geen significante toename zouden zien in de deelname of reacties aan de BOG, hij “de stekker” er aan het eind van het jaar uit zou trekken.

Helaas alle inspanningen ten spijt is het moment nu gekomen om de BOG te beëindigen. Per 01 januari 2021 zal er geen BewonersOverlegGroep in ons dorp meer actief zijn. 

Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet en inbreng tijdens de vergaderingen. Jullie zijn allemaal heel betrokken bij de ontwikkelingen in ons dorp en we hopen dan ook dat dit zo mag blijven. 

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?