4 maart 2022

Gemeente en monitorgroep verkeer tevreden over samenwerking

De monitorgroep verkeer en de gemeente Tilburg zijn tevreden over hun samenwerking en zijn in gesprek over de toekomstige invulling hiervan. In de periode eind 2020 tot heden bracht de groep over 8 locaties een verkeerskundig advies uit aan de gemeente. Veel van de geconstateerde knelpunten zijn inmiddels opgelost of verbeterd. Voor diverse andere punten is een verbetering in de maak.

De monitorgroep stelde bij haar start vast dat 10 locaties verkeersonveilig zijn of een onveilig gevoel oproepen. Over 8 locaties is een advies uitgebracht, 2 locaties bleken na onderzoek geen knelpunt te zijn. Op diverse locaties kon de gemeente snel actie ondernemen, bijvoorbeeld bij de spoorwegovergang Raadhuisstraat, op de Hoolstraat en de kruising van de Hoolstraat met de Heikantsebaan. Enkele andere locaties vragen grotere aanpassingen en dat duurt langer. De gemeente moet hiervoor budgetten vrijmaken, tekeningen maken en aanbestedingen doen.

De monitorgroep heeft ook geadviseerd over de Molenstraat en Pastoor van Tilborgstraat, de Raadhuisstraat en Sint Willibrordstraat, over de Koningsoordlaan, de omgeving van de Heuvelstraat/Udenhoutseweg en de kruising Brevierstraat/Eikenboschweg. De gemeente bekijkt nu of de geadviseerde aanpassingen passen binnen de prioriteiten van de hele gemeente Tilburg.

De parkeersituatie bij de kruising Raadhuisstraat/Koningsoordlaan wordt beoordeeld nadat de bouwactiviteiten daar klaar zijn.

 

Metingen

In overleg met de monitorgroep heeft de gemeente verkeerstellingen en snelheidsmetingen uit laten voeren. Met een nulmeting werd in 2019 de hoeveelheid verkeer en de snelheid daarvan op 17 plekken in het dorp gemeten. Deze verkeerstelingen zijn herhaald in oktober 2020 en oktober 2021. De metingen zijn geanalyseerd door de verkeerskundige van de gemeente en besproken in de monitorgroep.  Uit die metingen blijkt dat de wegen in het dorp niet overbelast zijn, maar dat op enkele plekken de gemiddelde snelheid wel te hoog is. De gegevens zijn ook gebruikt bij de adviezen over de knelpunten.

 

Samenwerking en inwonerparticipatie

In de afgelopen periode is ook de samenwerking geëvalueerd. Daarover is tevredenheid. Vooral de inbreng van inwoners, het uitwisselen van informatie met de verkeerskundige, het inzicht in de aanpak van de gemeente en het gestructureerde en constructieve overleg helpen daarbij. De komende tijd overleggen de Dorpsraad en gemeente over de manier waarop deze participatie over het onderwerp verkeer in de toekomst een vervolg kan krijgen.  

U vindt de volledige adviezen van de monitorgroep op deze pagina.

De monitorgroep Verkeer adviseert sinds 2020 de gemeente over verkeersknelpunten. De monitorgroep richt zich op de effecten van de aanleg van de Koningsoordlaan en de veranderingen aan de spoorwegovergangen.

De groep bestaat uit negen bewoners plus twee vertegenwoordigers uit de dorpsraad. De groep wordt ondersteund door een verkeerskundige en procesbegeleider vanuit de gemeente. De volledige adviezen van de monitorgroep, het monitoringsplan en het overzicht van locaties waarover de groep adviseert zijn te bekijken op deze pagina.

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?