9 januari 2021

Nieuwjaarsspeeches van de Dorpsraad B-E, gemeente Tilburg en Muziekvereniging Concordia

Beste dorpsgenoten,

Om 2021 goed te beginnen had de Dorpsraad Berkel-Enschot u graag uitgenodigd voor onze traditionele nieuwjaarsreceptie. De buurtcontacten gaan we verstevigen, dat beloofde ik, Tineke Donga-Freling, u, als voorzitter van de Dorpsraad, tijdens de vorige nieuwjaarsreceptie. Niet vermoedend dat Corona op ons pad zou komen. Terugkijkend gebeurde helaas eerder het tegenovergestelde. Veel evenementen, die wij altijd steunen, omdat jong en oud elkaar ontmoeten, gingen niet door. Dat gold ook voor de feestelijke opening van ons nieuwe winkelcentrum. Veel inwoners en ook onze ondernemers zijn geraakt door dit virus en/of de maatregelen om dit virus te bestrijden.

Gelukkig hebben we veel dorpsgenoten via de mail kunnen helpen met hun vragen. Via beeldbellen hebben we uw belangen bij de gemeente en andere partijen kunnen blijven behartigen. Ons loket BE bleef voor uw hulpvragen telefonisch en via e-mail bereikbaar. 

Ook wethouder Rolph Dols had graag van de gelegenheid gebruik gemaakt om u tijdens de nieuwjaarsreceptie een mooi 2021 te wensen. Liever had ook hij het anders gezien zoals een jaar geleden toen hij u nog persoonlijk kon treffen. Corona heeft veel stilgelegd het afgelopen jaar.

Tegelijkertijd is er in Berkel-Enschot in 2020 juist veel gebeurd. De oplevering van het winkelcentrum Koningsoord bijvoorbeeld. Inmiddels een prachtige levendige plek die het nieuwe dorpshart is gaan vormen. Waar meer dan 800 woningen een nieuw thuis voor bestaande en nieuwe inwoners is geworden en waar diverse ondernemers inmiddels niet meer weg te denken zijn. Een resultaat waar ik, wethouder Rolph Dols, samen met velen van u, trots op ben en waar u graag komt. 

Verandering doet ook altijd een beetje pijn. Want om plek te maken voor wat nieuws moet soms iets, wat we van oudsher kennen en waar we aan gehecht zijn geraakt, wijken. Of dat nu groen is of een ruimte waar je bridge kunt spelen. 
In de afgelopen jaren heeft de aanleg van het winkelcentrum en alle werkzaamheden die daarmee gepaard gingen en of gaande zijn ook met momenten voor overlast en op sommige plekken voor een gevoel van onveiligheid gezorgd. Die signalen nemen we als gemeente en ook als Dorpsraad serieus.  

Berkel-Enschot is een dorp dat nog steeds in ontwikkeling is. Zo is de wens voor een grote zaal nog onverminderd actueel en zoekt gemeente Tilburg samen met de Dorpsraad naar mogelijkheden hiervoor. Met de recent gepresenteerde plannen voor de nieuwbouw van Rennevoirt en Torentjeshoef maken we die ontwikkeling concreet. 

Voor 2021 en de verdere toekomst gaan we als Dorpsraad voor u aan de slag met de uitkomsten van het bewonersonderzoek dat we in juli in Berkel-Enschot hebben gehouden. Denkt u hierbij aan knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, zoals de toegangswegen, spoorwegovergangen en uitdagingen op en rond het winkelcentrum. Aan uw veiligheid werken we voortdurend. De definitieve inrichting van Eikenbosch staat op de agenda. Wat is er in ons dorp aanwezig en wat mist er nog voor onze ouderen om thuis Gezond en Gelukkig Oud te kunnen worden? Aan dit Tilburgse project werken we mee als ‘pilotdorp’. Het behoud van een dorpskarakter met veel groen staat ook hoog genoteerd op onze agenda. Onverminderd brengen we deze punten op tafel bij de gemeente en andere stakeholders.

We gaan door met het samenwerken met inwoners, verenigingen en organisaties op diverse terreinen. Zo is er én ontstaat er veel eigen kracht in ons mooie dorp. We hopen u in 2021 weer meer ‘in het echt’ te kunnen zien. U hoort in ieder geval van ons via onze website, Facebook groep en nieuwsbrieven in de Schakel. Ik wens u en uw naasten namens alle leden van de Dorpsraad een gelukkig en bovenal een gezond 2021.      
Voorzitter, Dorpsraad Berkel-Enschot
Tineke Donga-Freling
Volledige nieuwjaarsspeech voorzitter Tineke Donga-Freling 

Er ligt Berkel-Enschot een mooie toekomst in het verschiet. Graag maak ik daar als dorpswethouder deel van uit en geeft 2021 meer ruimte voor ontmoeting! Ik wens u namens alle medewerkers van de gemeente Tilburg alle goeds en een liefdevol 2021. 
Wethouder, gemeente Tilburg
Rolph Dols
Volledige nieuwjaarsspeech wethouder Rolph Dols

Namens Muziekvereniging Concordia wens ik u een fantastisch nieuw jaar. Met natuurlijk gezondheid voorop maar hopelijk ook snel weer ruimte voor live muziek dat we elkaar weer kunnen ontmoeten bij één van de Concordia concerten. 
Voorzitter Muziekvereniging Concordia 
Lex Emmen
Volledige nieuwjaarsspeech voorzitter Lex Emmen 

 

 

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?