27 mei 2020

Ontwikkeling voormalig winkelcentrum Eikenbosch

Dorpsraad Berkel-Enschot schreef een brief aan wethouder Dols, gemeente Tiburg, met het verzoek om de DR niet alleen in de uitvoeringsfase maar juist al in een vroegtijdig stadium van de haalbaarheidsfase bij de herbestemming van het voormalige winkelcentrum Eikenbosch te betrekken.

Dit betekent op het moment dat de (eerste) conclusies uit het onderzoek worden besproken én voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen op basis van dit onderzoek.

Dorpsraad Berkel-Enschot meent een positieve bijdrage te kunnen leveren door mee te denken en draagvlak te kunnen creëren. Dit vanuit onze expertise en kennis van het dorp. Uit een onlangs door ons georganiseerde bijeenkomst bleek bijvoorbeeld dat in ons dorp grote behoefte is aan levensloopbestendige woningen, passend voor het groeiend aantal ouderen en woningen voor starters. 

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?