Multifunctionele zaal Koningsoord

Tijdens een prettig overleg tussen wethouder Dols en Platform 533 is een aantal opties besproken voor de ontwikkeling van een grote zaal in Koningsoord Berkel-Enschot. Van deze opties zijn de mogelijkheid van een inpassing binnen de zaalontwikkeling van Rennevoirt en de optie tot optimalisering van de huidige situatie voor Platform 533 kwalitatief niet haalbaar gebleken.

Gemeente Tilburg en Platform 533 zoeken constructief naar een oplossing om een accommodatieperspectief te bieden op Koningsoord en daarmee de saamhorigheid en samenhang van bewoners en welzijns- en cultuurorganisaties en verenigingen in Berkel-Enschot te waarborgen.  

Na goed overleg zijn afspraken gemaakt en is gezamenlijk besloten een drietal opties nader te (laten) verkennen. De opties die nader verkend worden:

A. In Ons Koningsoord wordt verkend of er horeca uitbreiding mogelijk is onder de bestaande restaurantfunctie in het kloostergebouw.  

B. De bouw van een nieuwe multifunctionele zaal met een volledig maatschappelijke functie voor de welzijns- en cultuurorganisaties nabij Ons Koningsoord zonder horeca- uitbreiding.

C. Onderzoek naar enkele ruimtelijke ontwikkelingen in Berkel-Enschot, die een mogelijk nieuw perspectief zou kunnen bieden voor het eerder ingediende principeverzoek van een zaal met gecombineerde maatschappelijke en commerciële functie. 

 Er is een onderzoek gedaan door Spronsen&Partners naar aanleiding waarvan het horeca beleid is vastgesteld. Dit onderzoek loopt tot 2020. Er komt een actualisatie van dit onderzoek. De uitkomsten daarvan kunnen aanleiding zijn om het beleid aan te scherpen. 

Beide partijen hebben zich positief uitgesproken over de samenwerking tot nu toe. Er is goede hoop dat we gezamenlijk tot een oplossing komen maar tegelijkertijd Is er het besef dat er nog een aantal hobbels te nemen zijn (evt te noemen voorbeeld is de parkeernorm).  

In oktober/november wordt een volgend overleg gepland of eerder als er ontwikkelingen zijn die hierom vragen. 

1 Reacties

Jan Opschoor

1

15 maart 2021

Betreft: multifunctionele zaal Koningsoord. Als toekomstig bewoner van Abdijpoort 2 ben ik benieuwd naar bepaalde ontwikkelingen. Er is een onderzoek gedaan door Spronsen&Partners naar aanleiding waarvan het horeca beleid is vastgesteld. Dit onderzoek loopt tot 2020. Er komt een actualisatie van dit onderzoek. De uitkomsten daarvan kunnen aanleiding zijn om het beleid aan te scherpen. VRAAG: is de actualisatie van dit onderzoek beschikbaar? Met vriendelijke groet, Jan Opschoor M 06 53 191626

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?