Senioren Berkel-Enschot gaan voor Ggoud

U fronst waarschijnlijk uw wenkbrauwen bij het lezen van bovenstaande titel. Dat er ook nog een fout in het woordje Ggoud staat maakt het nog geheimzinniger. Laten we de onduidelijkheid wegnemen. Eind mei, begin juni zullen alle 65 -plussers van Berkel-Enschot een brief van de Gemeente Tilburg ontvangen. Hierin wordt de aangeschreven senior uitgedaagd een vragenlijst in te vullen. Wij horen u denken: weer een vragenlijst, we worden er vaak mee lastig gevallen.

Het is echter niet zomaar een vragenlijst die de gemeente u, in nauwe samenspraak met het Platform Welzijn Berkel-Enschot toestuurt. Nee het is een vragenlijst waarin u wordt uitgedaagd te doordenken wat u als inwoner van Berkel-Enschot belangrijk vindt om zo lang mogelijk prettig en veilig in ons mooie dorp te kunnen (blijven) wonen.

Wilt u de vragenlijst digitaal invullen? Klik dan op deze link.

 

Ter verduidelijking

Ggoud staat voor Gezond en gelukkig oud. De naam duidt op een programma dat de Gemeente Tilburg is gestart om in nauwe samenwerking met de plaatselijke verenigingen te onderzoeken wat u (de 65-plusser) belangrijk vindt om letterlijk gezond en gelukkig oud te worden. Hoe ervaart u uw woongenot in Berkel-Enschot, zijn er voldoende ontmoetingsmogelijkheden, zijn de voorzieningen goed bereikbaar, voelt u zich veilig in ons mooie dorp. Vragen waar u als inwoner verzocht wordt vanuit uw eigen gevoelen en ervaring antwoord op te geven. Mist u zaken, geeft u het dan aan. De Gemeente Tilburg en de deelnemers in het Platform Welzijn Berkel-Enschot hebben zich in gezamenlijkheid uitgesproken “werk” te maken van de antwoorden. Uw belang en dat van alle senioren wil men dienen, dusdanig dat bijvoorbeeld het zo lang mogelijk in Berkel-Enschot blijven wonen meer vanzelfsprekend wordt. Dat er voldoende (geschikte) woningen voor senioren beschikbaar zijn/komen, dat de mobiliteit en veiligheid meer gegarandeerd zijn, dat ontmoetingen in adequate voorzieningen meer vanzelfsprekend zijn.

De werkgroep Ggoud verplicht zich ertoe u, de 65-plusser van Berkel-Enschot te informeren over de resultaten van de inventarisatie. Geen vragenlijst dus waarvan de antwoorden in een bureaulade verdwijnen, nee een inventarisatie van de senioren voor de senioren. Doel: GEZOND EN GELUKKIG OUD WORDEN IN BERKEL-ENSCHOT. Wij rekenen op onze senioren.

Platform Welzijn Berkel-Enschot is een samenwerkingsverband van diverse organisaties en vrijwilligers die actief zijn voor de senioren in Berkel-Enschot. Denk hierbij aan o.a. De Dorpsraad, KBO, SWO, Loket B-E, De Zonnebloem, De Schalm, Bibliotheek, Koningsoord, Thebe, Thebe extra, De Wever, 't Heem, Platform 533, Fysio op Maat, Toegang Zorg, Parochie en ContourdeTwern.

platform welzijn

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeën voor je wijk ?