Nieuwsberichten

22 november 2017

Overdracht Voorzitterschap Bewoners Overleg Groep

Op 15 november j.l. is Henk Denissen afgetreden als voorzitter van de BOG. De nieuwe voorzitter van de Bewoners Overleg Groep is Jochem van Raak. Henk, […]
22 november 2017

Notulen 8e werkvergadering Werkgroep Ontsluiting – 31 oktober 2017

Verslag 8e werkvergadering Werkgroep Ontsluiting Berkel-Enschot. Gehouden op 31 oktober 2017 in de Oude Keuken van Koningsoord. Aanwezig: Namens de Dorpsraad:   Hanny Robben en Henk Denissen. […]
18 oktober 2017

Notulen werkoverleg Dorpsraad – 12 oktober 2017

Notulen werkoverleg Dorpsraad 12-10-2017, 20.00 uur de Schalm Aanwezig: Jochem, Corné, John, Anton, Jan, Roland, Jos, Hanny, Tineke en Joyce Afwezig: Irene Opening en Mededelingen. Agenda […]
30 september 2017

Notulen BOG (Bewoners Overleg Groep) 13 september 2017

BOG- Bewoners Overleg Groep Werkgroep van de Dorpsraad                                                                                   info@dorpsraadberkelenschot.nl Notulen BOG 13 september 2017 Aanwezig:         Pieter Adriaansen, Huub Coenen Henk Denissen, Janna Kuiper (wijkregisseur), Loek Kuppens, […]
30 september 2017

Officiële opening van Ons Koningsoord

Deze ochtend was de Dorpsraad aanwezig bij de offiële opening van Ons Koningsoord door commissaris van de Koning Wim van de Donk en wethouder Mario Jacobs, […]
27 september 2017

Definitieve herinrichtingsplan grasveld Anthonie van Dijcklaan B-E

De BOG heeft op 22 september, samen met de wijkregisseur, tijdens een druk bezochte bijeenkomst de omwonenden en de leiding van Rennevoirt en de BSO van […]
15 september 2017

Verslag bezoek Boeijend Huys 23 augustus 2017

Dorpsraad Werkgroep Zorg Als Dorpsraad vinden we het belangrijk dat er voorzieningen zijn voor onze ouderen. Hanny en Tineke zijn daarom bezig met een oriëntatie welke […]
29 augustus 2017

Spoorwegen Berkel-Enschot “We hebben het gevoel dat driekwart jaar werk voor niets is geweest”.

Samen met 10 insprekende burgers was de Dorpsraad gisteren aanwezig bij de inspraakbijeenkomst in de Raadszaal. Zware woorden, kritische vragen gericht op de spoorwegovergangen. De gewenste […]
27 augustus 2017

LoketBE vanaf 11 september 2017 geopend op Ons Koningsoord

Beste inwoners van Berkel-Enschot Vanaf 11 september 2017 bent u van harte welkom op onze nieuwe locatie in Ons Koningsoord. U kunt bij LoketBE terecht voor […]