Notulen werkoverleg Dorpsraad 23 maart 2017

Notulen werkoverleg Dorpsraad 23 maart 2017

Notulen werkoverleg Dorpsraad 23 maart 2017
Aanwezig: Henk, Jan, Jos, Irene, Hanny, Jochem en de nieuwe leden: Tineke, Anton, Joyce, Onno, Corné, Roland
Henk opent de vergadering om 20:00 uur

Opening
Henk verwelkomt alle aanwezigen en ook de nieuwe leden

Activiteiten
Irene meldt aan voor 20 april – Jan
Aanwezigheid 27 april Koningsdag – Henk gaat hier naar toe

Notulen ter goedkeuring
Notulen staan al op de website, niemand heeft opmerkingen gegeven, dus de notulen zijn goedgekeurd op de website geplaatst.

Mededelingen DB
Er zijn nog 2 kandidaatdorpsleden (inwoners) met wie Henk nog gaat praten over een mogelijke deelname aan de Dorpsraad. Oude organogram blijft live staan.
Vice Voorzitter Henk vermelden en vacature voor de voorzittersrol
Cristel haar rol wordt overgenomen door Joyce van Helfteren
We wachten nog even met het plaatsen van het artikel in De Schakel – dit is de nieuwe dorpsraad omdat er nog 2 leden aan kunnen sluiten
Vraag van Janna, om Dorpsraad bij te praten over het bouwen van huizen op locatie Klein Berkelo
Projectleider en Janna willen graag een afspraak plannen. Jochem, Jos en Roland willen hier naar toe gaan. Maandag 3 april 17.00 uur. 1e gesprek over wat de plannen zijn. Locatie De Schalm, de gemeente regelt de zaal.

De thema avond (19 april 2017)
De thema-avond gaat door. De gemeente gaat 2 weken voor onze bijeenkomst een bijlage toevoegen bij De Schakel. De gemeente gaat een bijdrage leveren, Heijmans en Roozen van Hoppe worden ook uitgenodigd.
Start 19.30 uur
Roozen van Hoppe moet uitgenodigd worden. Zij worden uitgenodigd door: Jos
Heijmans moet uitgenodigd worden. Zij worden uitgenodigd door: Jos
Winkeliersvereniging Eikenbosch moet uitgenodigd worden. Zij moet uitgenodigd worden door: Jos
Vereniging van huurders moet uitgenodigd worden. Zij moet uitgenodigd worden door: Jos
Grote tafel op het podium met centrale mensen erachter, iemand van Heijmans, Mark van Akkeren, Roozen van Hoppe
Heijmans en Roozen van Hoppe krijgen ruimte in De Schalm om hun plannen te presenteren.
Datum: 19 april 2017
Inlopen van 19.00 uur 19.30 uur
Start avond 19.30 uur
Locatie avond: De Schalm
Irene vraagt aan De Schalm om de locaties te reserveren.
Twee kleine zalen: 1 voor Heijmans & 1 voor Roozen van Hoppe

Team samengesteld: Henk, Jochem, Joyce, Jos en Ronald
Overleg gepland: dinsdag 4 april om 19.00 uur De Schalm

Gesprek op 13 april met Delegatie Dorpsraad Udenhout
Aanwezig om 20.30 uur: aanwezig Henk, Hanny, Jan en Jochem

Werkgroep Koningsoord
Deze week presentatie gehad (Jos en Henk en Ronald). Helaas waren er maar weinig mensen. Presentatie was heel zinvol. Er is nu eindelijk duidelijkheid over exploitatie Koningsoord.
Roozen van Hoppe gaat de horeca doen (restaurant). Stichting De Schalm blijft gewoon bestaan, de mensen gaan mee over. De zaken blijven geregeld zoals nu in De Schalm. De gemeente huurt van Roozen van Hoppe. Het blijft een gemeenschapshuis. Jos heeft een email van Erwin ontvangen met de plattegronden, hoe het gebouw in elkaar zit. Deze plattegronden zal Jos via het secretariaat iedereen toesturen (van kelder, tot appartementen).
De Koningsoordlaan staat nu officieel gepland om aan te gaan leggen in 2018. De Eikenlaan (september 2017) daar beginnen ze in 2017 aan.

15 juni gaat de bibliotheek en de stadswinkel over naar het Klooster. Dit is het eerste. De Schalm gaat half juli over. Oude locatie zullen wel de musicals van de scholen nog worden gedaan, daarna gaan ze over naar het nieuwe Klooster (augustus 2017).
Aandachtspunt:
Het blijkt dat voorlopig alle bezoekers van de bibliotheek en de stadswinkel door de Pandgang moeten, reden genoeg dat de toestand van de pandgang nog eens goed onder de aandacht gebracht dient te worden. De bereikbaarheid van het gezondheidscentrum, bibliotheek, apotheek moet heel goed zijn.

Jos gaat proberen op een zaterdag een rondleiding te regelen. Leden van de werkgroep BOG wordt gevraagd om mee te gaan, ook mensen van de andere werkgroepen. Totaal groep van 20 personen.

Concept verhuisplan
Wordt geregeld door De Schalm.

Werkgroep Ontsluiting Berkel-Enschot
Een jaar geleden heeft Arcadis een onderzoek gedaan naar de overweg bij De Raadhuisstraat. De Koningsoordlaan is gepland ongeveer 10 meter van de spoorwegovergangen. Pro-Rail heeft een regel dat er minimaal 23 meter afstand moet zijn. Arcadis heeft onderzoek gedaan, wat moeten we doen om tijdelijk de overweg open te houden. De gemeente had plan om de overweg te sluiten voor geautomatiseerd verkeer. Veel protest geweest. Nu is er een werkgroep ontsluiting die bij De Gemeente Tilburg heeft afgedwongen dat er een nieuw onderzoek komt (second opinion). Dit wordt nu gedaan door Movares.
Onderzoeksopdracht Movares is opgesteld door de Werkgroep Ontsluiting, 17 mensen maken deel uit van de werkgroep en het onderzoek voor de overweg aan de Raadhuisstraat wordt begeleid door een vijftal leden van deze werkgroep o.l.v Henk.

Wat moet er gedaan worden om de spoorweg open te houden?
Dit geldt voor de overweg bij De Kraan en de overweg bij de Raadhuisstraat
Overweg blijft open De Kraan, maar variant 9B moet aangehouden worden.
29 maart 9.00 uur komt de groep bijeen, bij de spoorweg is de start (Raadhuisstraat) Onderzoek, daarna op de fiets naar De Kraan. Daarna met bureau aan de tafel in het gezondheidscentrum. Voor 22 mei moeten de resultaten bij de gemeente bekend zijn i.v.m. de voortgang van het bestemmingsplan. Movares gaat beide opdrachten voor beide spoorwegen doen.
Leden van de dorpsraad kunnen aanwezig zijn als toehoorder (Jan en Roland willen vanuit de Dorpsraad aanwezig zijn).
29 maart om 20.00 uur is overleg van de werkgroep ontsluiting om het plan (hoe verder) te bespreken. De nieuwe leden van de Dorpsraad zijn daarbij van harte welkom om kennis te maken met de werkgroep Ontsluiting Berkel-Enschot. Tevens worden voor deze vergadering de gebruikers van sportpark de Rauwbraken en de vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen van zowel Enschot als Berkel.

Vraag Corné:
Hoe gaan we om met sluipverkeer? Koningsoord, bouwen bij Oud-Berkelo, bouwen bij St. Cecilia, sloop bibliotheekgebouw en De Schalm, nieuwbouwprojecten. Hoe gaan we om met De Kraan en De Kerkstraat? Het is veel in een korte periode. Bussen moeten om gaan rijden, vrachtverkeer via de Kerkstraat etc.
Inzicht van de gemeente Tilburg afwachten, wat gaat er komen, met welke tijdsplanning?
Dit moeten we 19 april zeker aan de mensen vertellen. Er gebeurt heel veel in Berkel-Enschot. We willen een nieuw winkelcentrum bijv. dit brengt bouwverkeer met zich mee. Wat betekenen alle veranderingen? Wat zijn de plannen van de gemeente? De wijkwethouder bij het projectenoverleg heel goed vragen hoe de stand van zaken is (hoe wij denken dat deze is).
Belangrijk is de gemeente te verzoeken om de bewoners van Berkel-Enschot goed te informeren. Bewonersbrieven komen niet altijd aan. Het is belangrijk dat de bewoners op de hoogte zijn van alles wat er gaat gebeuren in het dorp.

Werkgroep Communicatie
Functiewisseling tussen Cristel en Joyce. We gaan op een professionele, leuke manier afscheid van Cristel nemen op een later moment.

Jaarverslag
Met complimenten ontvangen. Complimenten aan Cristel voor het maken van het jaarverslag, het ziet er keurig uit!
Boven in de kast 250 reserve exemplaren. Jan neemt enkele exemplaren mee naar de afspraak met de dorpsraad in Udenhout.

Werkgroep Verrijk je Wijk
Henk heeft zitting genomen in Werkgroep Verrijk je wijk.
De criteria, de subsidieregeling -> iedereen gelezen.
De besluiten liggen bij Jan en Henk Granneman, bij grotere vraagstukken wordt het door alle leden in de dorpsraad besloten. Graag wil de gehele dorpsraad wel op de hoogte gehouden worden. Ieder kwartaal wordt er een overzicht ingediend (in de dorpsvergadering) van de verstrekte en afgewezen subsidies. Welke gehonoreerd, welke afgewezen en met welk bedrag.
Wanneer Jan en Henk Granneman het niet eens zijn met elkaar wordt de aanvraag voorgelegd in het overleg van de Dorpsraad zodat we met alle leden overleggen en stemmen.
Criteria Verrijk je Wijk zijn vastgesteld = akkoord
Werkgroep Verrijk je Wijk schrijft een stukje voor op de website – aanleveren bij Joyce

• Werkgroep Bewoners Overleg Groep
Vergadering 12 april. Gisteren overleg gehad over buurtbudgetverhaal.
31 aanvragen (ideeën) in de meest wilde varianten.
Geen vragen over het verslag.
Mensen in overleg gevraagd presentatie voor te bereiden voor de wijkwethouder, over de stand van zaken.
Projectenoverleg met de wijkwethouder vindt plaats op 20 april 2017.
Diverse mensen (4 groepen, initiatieven) zijn uitgevraagd om op 12 april hun eigen idee te komen presenteren bij de Bewoners Overleg Groep. Ook hier zijn de nieuwe leden van de Dorpsraad bij uitgenodigd om kennis te maken met de Werkgroep Bewoners Overleg Groep.
Plaatsen container
Wordt nu door de jeugd in orde gemaakt.

Werkgroep Ouderen/Loket BE
Hanny: gesprek met De Toegang is gepland op 6 april.
Verhuizen naar Het Loket BE, dat komt eraan. Vraag is hoeveel ruimte we hebben, hoeveel kasten? Dan kunnen we de verhuizing voorbereiden. Nodig is een afsluitbare kast en een folderrek. In de ruimte komen flexplekken, waar we werkruimte delen. José kan dan bijv. ook zichtbaar zijn in Berkel-Enschot.
Actie: Hanny en Tineke nemen contact op met Nancy en José. Kunnen we planning maken in tijden en dagdelen? Die ruimte gebruiken wij op die, die en die dag. Op deze manier zit je samen en kun je samen informatie delen. Loket BE is niet handig ene dag hier en andere dag daar. Dat is voor de mensen moeilijker te vinden. Er komen juist ook ouderen mensen. Contact opnemen met Jack de Wilde en Erwin Veneklaas Slots.
Tineke en Hanny maken samen een plan én ook een begroting. Hanny en Tineke hebben budget nodig om een nieuwe kaart te maken voor Loket BE samen met vrijwilligers Loket BE. De Bibliotheek verhuist op 15 juni, verwachting is dat Loket BE ook 15 juni verhuist.

Werkgroep Evenementen
Boeken die nog aanwezig zijn (in bezit van Dorpsraad) overleggen met Jack van der Sanden wat te doen met deze boeken? De boeken zijn aangeschaft door 800-850 jaar. Totaal liggen er meer dan 300 boeken. Betaald uit het budget van 800-850 jaar.
Hannie en Jochem gaan samen een plan maken hoe hiermee om te gaan?
29 april gedecoreerden
Hanny en Jochem hebben met Patricia Wouters overleg gehad. We stappen een beetje af wat we in het verleden deden. Géén eigen bijdrage meer. In overleg met Jan koffie, gebak en iedereen 2 consumptiebonnen om aansluitend een drankje te doen. Henk zal de gedecoreerde toespreken.
Iedereen is welkom om aanwezig te zijn.
Hanny bestelt badges van de naambordjes.

Rondvraag:
Koningsdag – willen wij als Dorpsraad een stand in Brenderstraatje?
Nee niet met stand, wel belangrijk dat we als Dorpsraad interesse tonen.
Irene, Roland, Joyce gaan hier naar toe. Organisatie door Monique van Opstal.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *