Brief: betreffende definitief rapport Movares/nieuwe risico analyse HasKoning-DHV

Brief: betreffende definitief rapport Movares/nieuwe risico analyse HasKoning-DHV

Werkgroep Ontsluiting Berkel Enschot

Werkgroep van de Dorpsraad

 

Aan:   De Gemeente Tilburg,

Wethouder Jacobs,

Dhr. Van der Werf,

Dhr. Bravenboer,

Dhr. Pasmans.

Berkel-Enschot, 18 augustus 2017.

Betreffende definitief rapport Movares/nieuwe risico analyse HasKoning-DHV.

 

Mijne Heren,

 

Uit het rapport van Movares en de nieuwe risico-analyse blijken de cijfers aangaande verkeersprognoses uit de notitie van 10 juli 2017 veel gevolgen te hebben. Deze cijfers beïnvloeden sterk de conclusies van de rapporten die gebruikt gaan worden bij de besluitvorming omtrent het openhouden van de spoorwegovergang aan de Raadhuisstraat.

In de besprekingen van de afgelopen maanden werden transparantie en goede onderlinge communicatie als prettig ervaren. Uitzondering hierop vormen de verkeerscijfers.

Al in een vroeg stadium (april) overlegden enkele bewoners tijdens 2 sessies met de verkeersdeskundige over verkeersintensiteiten. Deze was erg terughoudend en wilde nauwelijks cijfers ter beschikking stellen. Een derde sessie werd daarom niet zinvol geacht. We hoopten via Movares wel de gewenste duidelijkheid te krijgen. Maar ook Movares gaf in het laatste overleg aan meerdere keren vergeefs bij de gemeente om verkeerscijfers te hebben gevraagd.

Pas nadat het College, op ons verzoek, had besloten de behandeling van het bestemmingsplan uit te stellen, kwam er een notitie met verkeersintensiteiten over de wegen rondom de spoorwegovergang aan de Raadhuisstraat. Zowel de bewoners als Movares werden op een veel te laat tijdstip overvallen met een onverklaarbare toename van verkeer op de wegen rond de spoorwegovergang.

Op 18 juli stuurden we een brief met veel vragen over de onduidelijkheid en ongeloofwaardigheid van de cijfers in de notitie Consequenties openhouden spoorwegovergang Raadhuisstraat in relatie tot Verkeer en Geluid Bestemmingsplan Koningsoord. Daarop is nooit een reactie gekomen.

Indien de spoorwegovergang Raadhuisstraat niet open zou kunnen blijven, is het belangrijk dat de redenen daarvoor duidelijk zijn. Dan alleen kan er sprake zijn van (geleidelijke) acceptatie en goede uitleg aan de bevolking van Berkel-Enschot.

Het is niet onze bedoeling de verdere ontwikkeling van het bestemmingsplan Koningsoord te vertragen. Maar zonder duidelijke uitleg over de herkomst van de cijfers uit genoemde notitie en de mogelijkheid hierover vragen te stellen, zullen wij ons publiekelijk distantiëren van de uitkomsten van de rapporten. Dat zou een ongewenst vervolg zijn op het door ons samen in goede harmonie afgelegde traject.

Wij verzoeken U dan ook DRINGEND om vóór de behandeling van het rapport op 28 augustus a.s. een overleg te plannen, met een delegatie van onze werkgroep, de heer Bravenboer en de heren Pasmans en/of  Van der Werf. Wij verwachten dat de heer Bravenboer ons dan kan verklaren op welke wijze de cijfers tot stand gekomen zijn en wij hierover met hem in gesprek kunnen gaan. Daarbij willen we ook de vragen betrekken die wij stelden in de onbeantwoorde brief van 18 juli. Het is voor de politiek en voor alle betrokkenen van belang dat besluiten genomen worden op basis van goede onderzoeken gebaseerd op transparante gegevens.

In afwachting van een spoedige reactie van onze contactpersoon Sander Pasmans,

 

Henk Denissen

Vice-voorzitter Dorpsraad Berkel-Enschot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *